Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO DLA ZADANIA PN.: " ROZBUDOWA DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 414 I 429 W MIEJSCOWOŚCI PRÓSZKÓW" - Informacja

Strona archiwalna

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

W dniu 05.10.2017 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informację z otwarcia ofert.

PDFProjekt Prószków - ZP-2.pdf

Zamawiający przypomina, że wykonawcy, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania zobowiązani są w terminie 3 dni od daty ukazania się powyższej informacji (zbiorczego zestawienia ofert) do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dostępny jest w poniższym linku):

Strona archiwalna WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO DLA ZADANIA PN.: " ROZBUDOWA DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 414 I 429 W MIEJSCOWOŚCI PRÓSZKÓW"

 

                                      INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W dniu 25.10.2017 r. poniżej w załączeniu zamieszczono pismo z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty w pliku o nazwie:

"Pismo z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty - Projekt Prószków.pdf"

Załącznik:

PDFPismo z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty - Projekt Prószków.pdf