Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO DLA INWESTYCJI ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 417 WRAZ Z BUDOWĄ MOSTU OD KM 5+954 DO KM 6+950 W M. RACŁAWICE ŚLĄSKIE-

Strona archiwalna

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

W dniu 11.10.2017 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informację z otwarcia ofert.

PDF12ZP-2.pdf


Zamawiający przypomina, że wykonawcy, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania zobowiązani są w terminie 3 dni od daty ukazania się powyższej informacji (zbiorczego zestawienia ofert) do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dostępny jest w poniższym linku):

PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO DLA INWESTYCJI ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 417 WRAZ Z BUDOWĄ MOSTU OD KM 5+954 DO KM 6+950 W M. RACŁAWICE ŚLĄSKIE


INFORMACJA O WYBORZE
OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Dnia 15.11.2017 r. zamieszczono w załączeniu pismo z informacją o wyborze oferty.


Załączniki:
1. Pismo z informacją o wyborze oferty:

PDF12ogłwynwww.pdf


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU WYBORU OFERTY
I POSTĘPOWANIA


Dnia 17.11.2017 r. zamieszczono w załączeniu pismo z informacją o unieważnieniu wyboru oferty i postępowania.


Załączniki:
1. Pismo z informacją o unieważnieniu wyboru oferty i postępowania:

PDF12unieważwww.pdf
 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  11-10-2017
  przez: Bartosz Różycki
 • opublikowano:
  11-10-2017 14:57
  przez: Bartosz Różycki
 • zmodyfikowano:
  17-11-2017 12:40
  przez: Bartosz Różycki
 • podmiot udostępniający:
  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  odwiedzin: 1079
Dane jednostki:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
45-231 Opole
ul. Oleska 127
NIP: 754-25-57-300 REGON: 000126528

Dane kontaktowe:

tel.: 77 459 18 00
fax: 77 458 13 52
e-mail: kancelaria@zdw.opole.pl
strona www: zdw.opole.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×