Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO DLA INWESTYCJI ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 417 WRAZ Z BUDOWĄ MOSTU OD KM 5+954 DO KM 6+950 W M. RACŁAWICE ŚLĄSKIE-

Strona archiwalna

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

W dniu 11.10.2017 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informację z otwarcia ofert.

PDF12ZP-2.pdf


Zamawiający przypomina, że wykonawcy, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania zobowiązani są w terminie 3 dni od daty ukazania się powyższej informacji (zbiorczego zestawienia ofert) do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dostępny jest w poniższym linku):

PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO DLA INWESTYCJI ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 417 WRAZ Z BUDOWĄ MOSTU OD KM 5+954 DO KM 6+950 W M. RACŁAWICE ŚLĄSKIE


INFORMACJA O WYBORZE
OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Dnia 15.11.2017 r. zamieszczono w załączeniu pismo z informacją o wyborze oferty.


Załączniki:
1. Pismo z informacją o wyborze oferty:

PDF12ogłwynwww.pdf


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU WYBORU OFERTY
I POSTĘPOWANIA


Dnia 17.11.2017 r. zamieszczono w załączeniu pismo z informacją o unieważnieniu wyboru oferty i postępowania.


Załączniki:
1. Pismo z informacją o unieważnieniu wyboru oferty i postępowania:

PDF12unieważwww.pdf