Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU W SEZONIE ZIMOWYM 2017/2018 Z PODZIAŁEM NA ZADANIA

Strona archiwalna

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 11 oraz ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zamieszczono poniżej w załączeniu.

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej dnia 13.10.2017 r.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 17.10.2017 r. przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej sprostowanie ogłoszenia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz zamieszczono je poniżej w załączeniu.
W załączonym sprostowaniu dodano dodatkowe informacje, które stanowią jedną całość.

Załączniki:

PDFzimowe utrzymanie-ogłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFzimowe utrzymanie-ogłoszenie-sprost. ogłoszenia przek. UP UE.pdf
PDFzimowe utrzymanie-SIWZ.pdf
DOCzimowe utrzymanie-zał nr 01- formularz oferty.doc
DOCzimowe utrzymanie-zał nr 02a-formularz cenowy zad. nr 1 Kędzierzyn-Koźle.doc
DOCzimowe utrzymanie-zał nr 02b-formularz cenowy zad. nr 2 Krapkowice.doc
DOCzimowe utrzymanie-zał nr 02c-formularz cenowy zad. nr 3 Pokój.doc
DOCzimowe utrzymanie-zał nr 03-Standardowy Formularz JEDZ.doc
PDFzimowe utrzymanie-zał nr 04-instrukcja Jednolity-Europejski-Dokument-Zamówienia.pdf
DOCzimowe utrzymanie-zał nr 05-ośw. o przynależności do tej samej grupy kapitałowej.doc
DOCzimowe utrzymanie-zał nr 06-wzór zobowiązania podmiotu trzeciego.doc
DOCzimowe utrzymanie-zał nr 07-wykaz osób.doc
DOCzimowe utrzymanie-zał nr 08a-wykaz potencjału techn. Zad. nr 1 Kędzierzyn-Koźle.doc
DOCzimowe utrzymanie-zał nr 08b-wykaz potencjału techn. Zad. nr 2 Krapkowice.doc
DOCzimowe utrzymanie-zał nr 08c-wykaz potencjału techn. Zad. nr 3 Pokój.doc
PDFzimowe utrzymanie-zał nr 09-projekt umowy.pdf
PDFzimowe utrzymanie-zał nr 10-warunki realizacji usług.pdf
PDFzimowe utrzymanie-zał nr 11-specyfikacje techniczne.pdf