Przejdź do treści strony WCAG

PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO DLA INWESTYCJI: ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 419 W M. BRANICE OD KM 16+143,80 DO KM 13+270 - Informacja

Strona archiwalna

 

                                                   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

W dniu 20.10.2017 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informację z otwarcia ofert:

PDFInformacja z otwarcia ofert - Pełnienie nadzoru inwest. Rozbudowa dr. woj. 419 w m. Branice.pdf

 

Zamawiający przypomina, że wykonawcy, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania zobowiązani są w terminie 3 dni od daty ukazania się powyższej informacji (zbiorczego zestawienia ofert) do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dostępny jest w poniższym linku):

PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO DLA INWESTYCJI: ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 419 W M. BRANICE OD KM 16+143,80 DO KM 13+270

 

                                     INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

W dniu 24.10.2017 r. poniżej w załączeniu zamieszczono pismo z unieważnieniem postępowania w pliku o nazwie:

"Pismo z unieważnieniem postępowania - Pełnienie nadzoru: Rozbudowa dr. woj. nr 419 w m. Branice.pdf"

Załącznik:

PDFPismo z unieważnieniem postępowania - Pełnienie nadzoru Rozbudowa dr. woj. nr 419 w m. Branice.pdf