Przejdź do treści strony WCAG

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU W SEZONIE ZIMOWYM 2017/2018 Z PODZIAŁEM NA ZADANIA - Informacja

Strona archiwalna

 

           INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ NA ZADANIE NR 2 ORAZ UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA ZADANIE NR 1 i NR 3

 

W dniu 21.11.2017 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informację o wyborze oferty najkorzystniejszej na zadanie nr 2 oraz unieważnieniu postępowania na zadanie nr 1 i nr 3 (plik o nazwie: " 20171121 inf o wyborze oferty i unieważn. na zad 1 i 3").

PDF20171121 inf o wyborze oferty i unieważn. na zad 1 i 3.pdf

 

 

 

                                                                     INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

W dniu 31.10.2017 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informację z otwarcia ofert:

PDFInformacja z otwarcia ofert - Zimowe utrzymanie dróg z podziałem na zadania.pdf

 

Zamawiający przypomina, że wykonawcy, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania zobowiązani są w terminie 3 dni od daty ukazania się powyższej informacji (zbiorczego zestawienia ofert) do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dostępny jest w poniższym linku):

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU W SEZONIE ZIMOWYM 2017/2018 Z PODZIAŁEM NA ZADANIA