Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYCINKA DRZEW W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH Z NABYCIEM DREWNA UZYSKANEGO Z WYCINKI Z PODZIAŁEM NA ZADANIA - Informacja

Strona archiwalna

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA ZADANIE NR 3

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Wycinkę drzew w ciągu dróg wojewódzkich z nabyciem drewna uzyskanego z wycinki z podziałem na zadania” przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano uznając za najkorzystniejszą:

- na zadanie nr 3 ofertę nr 3, złożoną przez:
DIAMANTE Joanna Kosińska
Komarówka 1
21-230 Sosnowica

- za cenę: 39.657,60 PLN brutto i zadeklarowanym skróceniem terminu wykonania zamówienia 7 dni.

Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:
- 60,00 punktów w kryterium „cena”,
- 40,00 punktów w kryterium „skrócenie terminu wykonania zamówienia”.
Pozostałe oferty wykonawców złożone na zadanie nr 3 otrzymały następujące ilości punktów w kryteriach oceny ofert:
1) oferta nr 7: Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowo Produkcyjne „WER” Sp. z o.o., Schodnia, ul. Ks. P. Gołąba 21, 46-040 Ozimek – otrzymała 30,15 punktów, w tym:
- 18,72 punktów w kryterium „cena”,
- 11,43 punktów w kryterium „skrócenie terminu wykonania zamówienia”.
2) oferta nr 1: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ALIA Agnieszka Grabowska, Łany, ul. Śródleśna 1, 55-002 Kamieniec Wrocławski – otrzymała 18,25 punktów, w tym:
- 18,25 punktów w kryterium „cena”,
- 0,00 punktów w kryterium „skrócenie terminu wykonania zamówienia”.

Podpisanie umowy z  wybranym wykonawcą na zadanie nr 3 nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT NA ZADANIE NR 1, 2 I 4

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Wycinkę drzew w ciągu dróg wojewódzkich z nabyciem drewna uzyskanego z wycinki z podziałem na zadania” przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano uznając za najkorzystniejszą:

- na zadanie nr 1 ofertę nr 5, złożoną przez:
P.H.U. „ADT” Adam Dygudaj
Pacanów 16
42-140 Panki

- za cenę: 90.417,60 PLN brutto i zadeklarowanym skróceniem terminu wykonania zamówienia 7 dni.

Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:
- 60,00 punktów w kryterium „cena”,
- 40,00 punktów w kryterium „skrócenie terminu wykonania zamówienia”.
Pozostałe oferty wykonawców złożone na zadanie nr 1 otrzymały następujące ilości punktów w kryteriach oceny ofert:
1) oferta nr 7: Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowo Produkcyjne „WER” Sp. z o.o., Schodnia, ul. Ks. P. Gołąba 21, 46-040 Ozimek – otrzymała 68,51 punktów, w tym:
- 45,65 punktów w kryterium „cena”,
- 22,86 punktów w kryterium „skrócenie terminu wykonania zamówienia”.

- na zadanie nr 2 ofertę nr 6, złożoną przez:
„Usługi Leśne”  Jacek Bronowicki
Biadacz, ul. Leśna 40
46-022 Luboszyce

- za cenę: 90.325,80 PLN brutto i zadeklarowanym skróceniem terminu wykonania zamówienia 7 dni.

Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:
- 60,00 punktów w kryterium „cena”,
- 40,00 punktów w kryterium „skrócenie terminu wykonania zamówienia”.
Pozostałe oferty wykonawców złożone na zadanie nr 2 otrzymały następujące ilości punktów w kryteriach oceny ofert:
1) oferta nr 7: Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowo Produkcyjne „WER” Sp. z o.o., Schodnia, ul. Ks. P. Gołąba 21, 46-040 Ozimek – otrzymała 41,66 punktów, w tym:
- 30,23 punktów w kryterium „cena”,
- 11,43 punktów w kryterium „skrócenie terminu wykonania zamówienia”.

- na zadanie nr 4 ofertę nr 2, złożoną przez:
ZAKŁAD HANDLOWY
Urządzanie i utrzymanie zieleńców A. Jędras
Główczyce, ul. Dobrodzieńska 2a
46-380 Dobrodzień

- za cenę: 28.191,24 PLN brutto i zadeklarowanym skróceniem terminu wykonania zamówienia 7 dni.

Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:
- 60,00 punktów w kryterium „cena”,
- 40,00 punktów w kryterium „skrócenie terminu wykonania zamówienia”.
Pozostałe oferty wykonawców złożone na zadanie nr 4 otrzymały następujące ilości punktów w kryteriach oceny ofert:
1) oferta nr 7: Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowo Produkcyjne „WER” Sp. z o.o., Schodnia, ul. Ks. P. Gołąba 21, 46-040 Ozimek – otrzymała 78,38 punktów, w tym:
- 38,38 punktów w kryterium „cena”,
- 40,00 punktów w kryterium „skrócenie terminu wykonania zamówienia”,
2) oferta nr 5: P.H.U. „ADT” Adam Dygudaj, Pacanów 16, 42-140 Panki – otrzymała 73,97 punktów, w tym:
- 45,40 punktów w kryterium „cena”,
- 28,57 punktów w kryterium „skrócenie terminu wykonania zamówienia”.

Podpisanie umów z  wybranymi wykonawcami na zadanie nr 1, 2, i 4 nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dnia 16.11.2017 r. zamieszczono w załączeniu zbiorcze zestawienie ofert:

PDFWycinka drzew - ZP-2.pdf
 

Zamawiający przypomina, że wykonawcy, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania zobowiązani są w terminie 3 dni od daty ukazania się powyższej informacji (zbiorczego zestawienia ofert) do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności  lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dostępny jest w poniższym linku).

Strona archiwalna WYCINKA DRZEW W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH Z NABYCIEM DREWNA UZYSKANEGO Z WYCINKI Z PODZIAŁEM NA ZADANIA