Przejdź do treści strony WCAG

PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO DLA INWESTYCJI PN.: „POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO WĘZŁÓW AUTOSTRADY A4 GOGOLIN I OLSZOWA. ETAP III. ZADANIE 4. ROZBUDOWA DROGI WOJ. NA ODC. OLESNO – NW. WACHÓW W KM OD 0+045 DO KM 4+725” – BRANŻA ELEKTROENERGET. - Informacja

Strona archiwalna

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W dniu 08.12.2017 r. poniżej w załączeniu zamieszczono pismo z wyborem najkorzystniejszej oferty w pliku o nazwie:

"Nadzór Nw.Wachów - wyniki BIP.pdf"

Załącznik:

PDFNadzór Nw.Wachów - wyniki BIP.pdf
 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

W dniu 04.12.2017 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informację z otwarcia ofert.

PDFZP-2 Nadzór Nw.Wachów.pdf

Zamawiający przypomina, że wykonawcy, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania zobowiązani są w terminie 3 dni od daty ukazania się powyższej informacji (zbiorczego zestawienia ofert) do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dostępny jest w poniższym linku):

Strona archiwalna PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO DLA INWESTYCJI PN.: POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO WĘZŁÓW AUTOSTRADY A4 GOGOLIN I OLSZOWA. ETAP III. ZADANIE 4. ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NA ODCINKU OLESNO - NOWY WACHÓW W KM OD 0+045 DO KM 4+725 - BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA