Przejdź do treści strony WCAG

stanowisko ds. finans. - księg. WA.1040.7.2017

Strona archiwalna

 

 

WA.1040.7.2017

Załącznik nr 7

 

Informacja o wynikach naboru

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu

ul. Oleska 127

45-231 Opole

 

 

stanowisko ds. finansowo – księgowych

(określenie stanowiska)

 

 

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego naboru na ww. stanowisko w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Opolu wybranym kandydatem do zatrudnienia jest Pan Igor Garus zamieszkały w Lewinie Brzeskim.

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

kandydat najpełniej odpowiadał profilowi określonemu na tym stanowisku pracy, uzyskał największą ilość punktów.