Przejdź do treści strony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

ROZBUDOWA CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO NA OSI PÓŁNOC - POŁUDNIE - DROGA WOJEWÓDZKA NR 454 – ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 454 WRAZ Z BUDOWĄ CIĄGU PIESZO - ROWEROWEGO W M. POKÓJ W KM 28+549,25 – 29+647,38

Strona archiwalna

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 12, ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczono poniżej w załączeniu.

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej dnia 02.01.2018 r.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 04.01.2018 r. przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej sprostowanie ogłoszenia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz zamieszczono je poniżej w załączeniu.
W załączonym sprostowaniu dodano dodatkowe informacje, które stanowią jedną całość

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 04.01.2018 r. pod numerem 498692-N-2018 z dnia 04-01-2018 r.


Uwaga!
Dnia 06.02.2018 r. dodano pismo ze zmianą specyfikacji istotnych warunków zamówienia 2 oraz usunięto stary i dodano nowy kosztorys ofertowy, przedmiar robót i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

1. Pismo ze zmianą specyfikacji istotnych warunków zamówienia 2:

PDF02zmspec2www.pdf

2. Nowy kosztorys ofertowy:

XLSZał. nr 02a - Kosztorys ofertowy - Pokój 2.xls

3. Nowy przedmiar robót:

PDFZał. nr 02b - Przedmiar robót - Pokój V7.pdf

4. Nowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych nr D-07.02.02:

PDFZał. nr 12 - Specyfikacje Techniczne Pokój v4.pdf

 

UWAGA NR 1:
W dniu 18.01.2018 r. zamieszczono poniżej w załączeniu pismo w sprawie dokonania zmiany w kosztorysie ofertowym oraz przedmiarze robót a także wprowadzenia Specyfikacji Technicznej nr D-07.07.02.
Zmieniony i obowiązujący kosztorys ofertowy oraz przedmiar robót a także dodaną Specyfikację Techniczną nr D-07.07.02 zamieszczono poniżej w załączeniu, zgodnie z poniższym zestawieniem:
,,Zał. nr 02a - Zmieniony Kosztorys ofertowy - Pokój dodany 18.01.2018 r."
,,Zał. nr 02b - Zmieniony Przedmiar robót - Pokój V6 dodany 18.01.2018 r."
,,Zał. nr 12  - Specyfikacje Techniczne Pokój v3 wraz z dodaną ST D-07.07.02 dodane 18.01.2018 r."

Dodaną Specyfikacje Techniczną nr D-07.07.02 zamieszczono w pliku zawierającym wszystkie obowiązujące Specyfikacje Techniczne o nazwie:
,,Zał. nr 12  - Specyfikacje Techniczne Pokój v3 wraz z dodaną ST D-07.07.02 dodane 18.01.2018 r."

Jednocześnie usunięto ze strony internetowej zamieszczone w dniu 04.01.2018 r. stare, nieaktualne załączniki:
,,Zał. nr 02a - Kosztorys ofertowy - Pokój",
,,Zał. nr 02b - Przedmiar robót - Pokój V5",
,,Zał. nr 12  - Specyfikacje Techniczne Pokój v2".


Załączniki:

PDFPismo ze zmianą 1 - Pokój dodane 18.01.2018 r.pdf
-
-
-
 

PDFOgłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE - Pokój.pdf
PDFOgłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP - Pokój.pdf
PDFOgłoszenie zmian - Sprostowanie ogłoszenia przekazane Urzędowi Publikacji UE - Pokój.pdf
PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Pokój.pdf
DOCZał. nr 01 - formularz oferty - Pokój.doc


DOCZał. nr 03 - Standardowy Fotmularz JEDZ - Pokój.doc
PDFZał. nr 04 - Instrukcja wypełniania JEDZ - Pokój.pdf
DOCZał. nr 05 - Ośw. o grupie kapitałowej - Pokój.doc
DOCZał. nr 06 - Wzór zobowiązania podm. trzeciego - Pokój.doc
PDFZał. nr 07 - Projekt Umowy - Pokój.pdf
DOCZał. nr 08 - Wykaz robót - Pokój.doc
DOCZał. nr 09 - Wykaz osób - Pokój.doc
DOCZał. nr 10 - Wykaz narzędzi - potencjału techn. - Pokój.doc
ZIPZał. nr 11 - Dok. projektowa cz. 1 Projekty wyk.zip
ZIPZał. nr 11 - Dok. projektowa cz. 2 Badania geotechniczne.zip
ZIPZał. nr 11 - Dok. projektowa cz. 3 Uzgodnienia.zip

 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  04-01-2018
  przez: Jarosław Sołtysek
 • opublikowano:
  04-01-2018 16:47
  przez: Jarosław Sołtysek
 • zmodyfikowano:
  06-02-2018 09:39
  przez: Bartosz Różycki
 • podmiot udostępniający:
  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  odwiedzin: 1764
Dane jednostki:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
45-231 Opole
ul. Oleska 127
NIP: 754-25-57-300 REGON: 000126528

Dane kontaktowe:

tel.: 77 459 18 00
fax: 77 458 13 52
e-mail: kancelaria@zdw.opole.pl
strona www: zdw.opole.pl