Przejdź do treści strony WCAG

POPRAWA POŁĄCZENIA POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z AUTOSTRADĄ A4. ETAP 13. ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 416 W M. NOWA CEREKWIA OD KM 50+275 DO KM 52+905

Strona archiwalna

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 13 oraz ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zamieszczono poniżej w załączeniu.

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej dnia 03.01.2018 r.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 05.01.2018 r. przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej sprostowanie ogłoszenia opublikowanego w DzUUE oraz umieszczono je poniżej w załączeniu. W załączonym sprostowaniu dodano dodatkowe informacje, które stanowią jedną całość.

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 05.01.2018 r. pod numerem 501436-N-2018.

UWAGA NR 1:
W dniu 09.01.2017 r. zamieszczono poniżej w załączeniu:
1) pismo ze zmianą treści ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych,
2) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w BZP.

UWAGA NR 2:
W dniu 24.01.2018 r. zamieszczono poniżej w załączeniu pismo z udzieloną odpowiedzią na pytanie zadane przez wykonawcę.

UWAGA NR 3:
W dniu 13.02.2018 r. zamieszczono poniżej w załączeniu pismo z udzielonymi odpowiedziami na pytania zadane przez wykonawców oraz obowiązujące załączniki:
a) nowy kosztorys ofertowy,
b) nowy przedmiar robót,
c) nowy przekrój typowy konstrukcji nawierzchni (D-04.1) - zamieszczony w nowym pliku: Zał. nr 11 - proj.wykonawczy-Drogówka.zip-13.02.2018r.,
d) uzgodnienia i pozwolenia,
e) elementy opinii geotechnicznej,
f) nowy załącznik nr 12 – STWiORB.

Jednocześnie usunięto ze  strony internetowej zamawiającego stare, nieaktualne załączniki.

UWAGA NR 4:
W dniu 14.02.2018 r. zamieszczono poniżej w załączeniu pismo z udzielonymi odpowiedziami na pytania zadane przez wykonawcę oraz załączniki:
a) nowy kosztorys ofertowy,
b) nowy przedmiar robót,
c) nowy przekrój typowy (D-04.1), nowy przekrój typowy (D-04.2), nowy przekrój typowy (D-04.3), nowy opis techniczny - w pliku o nazwie: Zał. nr 11 - proj.wykonawczy-Drogówka.zip-14.02.2018r.

Jednocześnie usunięto ze  strony internetowej zamawiającego stare, nieaktualne załączniki.

UWAGA NR 5:
W dniu 14.02.2018 r. zamieszczono poniżej w załączeniu pismo z udzieloną odpowiedzią na pytanie zadane przez wykonawcę oraz załączniki:
a) nowy kosztorys ofertowy,
b) nowy przedmiar robót.

Jednocześnie usunięto ze  strony internetowej zamawiającego stare, nieaktualne załączniki.

UWAGA NR 6:
W dniu 16.02.2018 r. przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej sprostowanie ogłoszenia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz umieszczono je poniżej w załączeniu.
Jednocześnie umieszczono poniżej w załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w BZP. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 16.02.2018 r. pod numerem 500035567-N-2018 z dnia 16-02-2018 r.

Ponadto zamieszczono poniżej w załączeniu pismo z udzielonymi odpowiedziami na pytania zadane przez wykonawców oraz wynikające z udzielonych odpowiedzi poniższe załączniki:
1) Nowy kosztorys ofertowy,
2) Nowy przedmiar robót,
3) Nowy załącznik nr 12 – STWiORB,
4) Zmienioną i obowiązującą stronę nr 23 i 24 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Jednocześnie usunięto ze strony internetowej stare, nieaktualne załączniki.

W związku z udzielonymi odpowiedziami i wprowadzonymi zmianami zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień 27.02.2018 r. na godz. 10:00. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 27.02.2018 r. o godz. 10:15.

UWAGA NR 7:
W dniu 19.02.2018 r. zamieszczono poniżej w załączeniu pismo z udzieloną odpowiedzią na pytanie zadane przez wykonawcę oraz wynikające z udzielonej odpowiedzi poniższe załączniki:
a) nowy kosztorys ofertowy,
b) nowy przedmiar robót,
c) nowy załącznik nr 12 – STWiORB.

Jednocześnie usunięto ze  strony internetowej zamawiającego stare, nieaktualne załączniki.

UWAGA NR 8:
W dniu 20.02.2018 r. zamieszczono poniżej w załączeniu pismo z informacją o zmianie specyfikacji technicznych oraz wynikający z treści pisma nowy, obowiązujący załącznik nr 12 – STWiORB.

Jednocześnie usunięto ze  strony internetowej zamawiającego stary, nieaktualny załącznik.

Załączniki:

PDFRozbudowa drogi N.Cerekwia - pismo ze zm.spec.techn - dodane 20.02.2018r.pdf
PDFRozbudowa drogi N.Cerekwia Zał. nr 12 - STWiORB - aktualne - 20.02.2018r.pdf
 

PDFRozbudowa drogi N.Cerekwia - odp. 6 - dodane 19.02.2018r.pdf
XLSXRozbudowa drogi N.Cerekwia Zał. nr 02a - kosztorys ofertowy - aktualny - 19.02.2018r.xlsx
PDFRozbudowa drogi N.Cerekwia Zał. nr 02b - przemiar - aktualny - 19.02.2018r.pdf

 

PDF1. Pismo z odp. 5 - Nowa Cerekwia dodane 16.02.2018 r.pdf
PDF2. Sprostowanie ogłoszenia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym UE dodane 16.02.2018 r .pdf
PDF3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w BZP dodane 16.02.2018 r.pdf


PDF7. Nowe i obowiązujące strony nr 23 i 24 SIWZ - dodane 16.02.2018r.pdf
 

PDFRozbudowa drogi N.Cerekwia - odp. 4 - 14.02.2018r.pdf
-
-
 

PDFRozbudowa drogi N.Cerekwia - odp. 3 - dodane 14.02.2018r.pdf


ZIPRozbudowa drogi N.Cerekwia Zał. nr 11 - proj.wykonawczy-Drogówka - 14.02.2018r.zip
 

PDFRozbudowa drogi N.Cerekwia - odp. 2 - dodane 13.02.2018r.pdf
ZIPOpinia geotechniczna - dodane 13.02.2018r.zip-
ZIPUzgodnienia i pozwolenia - dodane 13.02.2018r.zip
 

PDFRozbudowa drogi N.Cerekwia - odp.pytania-BIP-dodane_24.01.2018r.pdf
 

PDFRozbudowa drogi N.Cerekwia - ogłoszenie o zmianie ogł. dodane 09.01.2018.pdf
PDFRozbudowa drogi N.Cerekwia - pismo ze zmianą dodane 09.01.2018r..pdf
 

PDFRozbudowa drogi N.Cerekwia - ogłoszenie opublikowane w DzUUE.pdf
PDFRozbudowa drogi N.Cerekwia - ogłoszenie zamieszczone w BZP.pdf
PDFRozbudowa drogi N.Cerekwia - SIWZ.pdf
PDFRozbudowa drogi N.Cerekwia - sprostowanie do ogł. op. w DzUUE.pdf
DOCRozbudowa drogi N.Cerekwia Zał. nr 01 - formularz oferty.doc


DOCRozbudowa drogi N.Cerekwia Zał. nr 03 - edytowalna-wersja-form-JEDZ.doc
PDFRozbudowa drogi N.Cerekwia Zał. nr 04 - instrukcja wypełniania JEDZ.pdf
DOCRozbudowa drogi N.Cerekwia Zał. nr 05 - lista podmiotów.doc
DOCRozbudowa drogi N.Cerekwia Zał. nr 06 - zobowiązanie podmiotu trzeciego.doc
PDFRozbudowa drogi N.Cerekwia Zał. nr 07 - projekt umowy.pdf
DOCRozbudowa drogi N.Cerekwia Zał. nr 08 - wykaz robót.doc
DOCRozbudowa drogi N.Cerekwia Zał. nr 09 - wykaz osob.doc
DOCRozbudowa drogi N.Cerekwia Zał. nr 10 - wykaz potencjalu tech..doc

ZIPRozbudowa drogi N.Cerekwia Zał. nr 11 - proj.wykonawczy-Energetyka.zip
ZIPRozbudowa drogi N.Cerekwia Zał. nr 11 - proj.wykonawczy-Inżynieria.zip
ZIPRozbudowa drogi N.Cerekwia Zał. nr 11 - proj.wykonawczy-Kanalizacja.zip
PDFRozbudowa drogi N.Cerekwia Zał. nr 11 - proj.wykonawczy-Telekomunikacja.pdf
ZIPRozbudowa drogi N.Cerekwia Zał. nr 11 - proj.wykonawczy-Wodociągi.zip
ZIPRozbudowa drogi N.Cerekwia Zał. nr 11 - proj.wykonawczy-Zieleń.zip

ZIPRozbudowa drogi N.Cerekwia Zał. nr 13 - organizacja ruchu.zip