Przejdź do treści strony WCAG

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 459 w miejscowości Narok w km od 8+600 do km 10+555

Strona archiwalna

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 12 oraz ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urządowym Unii Europejskiej zamieszczono poniżej w załączeniu.

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej dnia 23.01.2018 r.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 25.01.2018 r. przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej sprostowanie ogłoszenia opublikowanego w DzUUE oraz umieszczono je poniżej w załączeniu. W załączonym sprostowaniu dodano dodatkowe informacje, które stanowią jedną całość.

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 25.01.2018 r. pod numerem 508664-N-2018.

 

UWAGA NR 1:

W dniu 02.03.2018 r. zamieszczono poniżej w załączeniu pismo z udzielonymi odpowiedziami na pytania zadane przez wykonawców wraz z wprowadzonymi zmianami oraz wynikające z udzielonych odpowiedzi i wprowadzonych zmian poniższe załączniki:

1. Zmieniony i obowiązujący kosztorys ofertowy.
2. Zmieniony i obowiązujący przedmiar.
3. Zmienione i obowiązujące specyfikacje techniczne.
4. Brakująca dokumentacja projektowa.
5. Dokumentacja administracyjna (ZRID).

Jednocześnie usunięto ze strony internetowej zamieszczone w dniu 25.01.2018 r. stare, nieaktualne załączniki:
Zał. nr 02a - kosztorys ofertowy
Zał. nr 02b - porzedmiar
Zał. nr 12 - spec. techniczne

 

UWAGA NR 2:

W dniu 09.03.2018 r. zamieszczono poniżej w załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 09.03.2018 r. oraz ogłoszenia o zmianie ogłoszenia opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.03.2018 r., pod numerem 500051664-N-2018. Jednocześnie zamieszczono poniżej w załączeniu "pismo do wszystkich pobierających SIWZ" oraz nowe i obowiązujące strony nr 23-24 SIWZ.

W związku powyższym zamawiający informuje, że przedłużył termin składania ofert na dzień 20.03.2018 r., godz. 10:00. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 20.03.2018 r. o godz. 10:15.

 

UWAGA NR 3:

W dniu 12.03.2018 r. zamieszczono poniżej w załączeniu pismo z udzielonymi odpowiedziami na pytania zadane przez wykonawców wraz z wprowadzonymi zmianami oraz wynikające z udzielonych odpowiedzi i wprowadzonych zmian poniższe załączniki:

1. Zmieniony i obowiązujący kosztorys ofertowy.
2. Zmieniony i obowiązujący przedmiar.
3. Badania geologiczne.
4. Rysunki.

Jednocześnie usunięto ze strony internetowej zamieszczone w dniu 02.03.2018 r. stare, nieaktualne załączniki:
Zał. nr 02a - nowy kosztorys ofertowy
Zał. nr 02b - nowy przedmiar

Załączniki:

PDFPismo do wszystkich pobierających SIWZ dodano 12-03-2018.pdf
XLSDW 459 Narok - Zał. nr 02a - nowy kosztorys ofertowy.xls
PDFDW 459 Narok - Zał. nr 02b - nowy przedmiar.pdf
ZIPDW 459 Narok - Zał nr 13 - badania geologiczne.zip
ZIPDW 459 Narok - Zał. nr 14 - rysunki.zip

 

PDFPismo do wszystkich pobierających SIWZ dodano 09-03-2018.pdf
PDFDW 459 Narok - Ogł. - sprost. ogł. opublik. w DzUUE_dodano 09-03-2018.pdf
PDFDW 459 Narok - Ogł. o zm. ogł. BZP_dodano 09-03-2018.pdf
PDFDW 459 Narok - nowe i obowiązujące strony nr 23-24 SIWZ.pdf

 

PDFPismo z odp. na pyt. Narok dodane 02.03.2018 r.pdf


ZIPDW 459 Narok - Zał. nr 11 - nowa dok. projektowa.zip
PDFDW 459 Narok - Zał. nr 12 - nowe spec. techniczne.pdf
PDFDW 459 Narok- ZRID.pdf
 


 

PDFDW 459 Narok - Ogł. o zamów. opublik. w DzUUE.pdf
PDFDW 459 Narok - Ogł. o zamów. opublik. w BZP.pdf
PDFDW 459 Narok - Ogł. o spr. przek. do UPUE.pdf
PDFDW 459 Narok - SIWZ.pdf
DOCDW 459 Narok - Zał. nr 01 - formularz oferty.doc
-
-
DOCDW 459 Narok - Zał. nr 03 - Standardowy Formularz JEDZ.doc
PDFDW 459 Narok - Zał. nr 04 - instrukcja wypełniania JEDZ.pdf
DOCDW 459 Narok - Zał. nr 05 - ośw. o grupie kapitałowej.doc
DOCDW 459 Narok - Zał. nr 06 - wzór zobow. podm. trzeciego.doc
PDFDW 459 Narok - Zał. nr 07 - projekt umowy.pdf
DOCDW 459 Narok - Zał. nr 08 - wykaz robót.doc
DOCDW 459 Narok - Zał. nr 09 - wykaz osób.doc
DOCDW 459 Narok - Zał. nr 10 - wykaz narzędzi - potencjału techn..doc
ZIPDW 459 Narok - Zał. nr 11 dok. projektowa cz. 1.zip
ZIPDW 459 Narok - Zał. nr 11 dok. projektowa cz. 2.zip
ZIPDW 459 Narok - Zał. nr 11 dok. projektowa cz. 3.zip
ZIPDW 459 Narok - Zał. nr 11 dok. projektowa cz. 4.zip
ZIPDW 459 Narok - Zał. nr 11 dok. projektowa cz. 5.zip
-