Przejdź do treści strony WCAG

ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 461 W M. KUP W KM 00+000 - 01+350

Strona archiwalna

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 12 oraz ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urządowym Unii Europejskiej zamieszczono poniżej w załączeniu.

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej dnia 01.02.2018 r.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 05.02.2018 r. przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej sprostowanie ogłoszenia opublikowanego w DzUUE oraz umieszczono je poniżej w załączeniu. W załączonym sprostowaniu dodano dodatkowe informacje, które stanowią jedną całość.

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 05.02.2018 r. pod numerem 512481-N-2018.

Załączniki:

PDFDW 461 Kup - ogłoszenie o zam. opubl. w DzUUE.pdf
PDFDW 461 Kup - ogłoszenie sprost. zmian lub dod. inf DzUUE.pdf
PDFDW 461 Kup - ogłoszenie o zam. zam. w BZP.pdf
PDFDW 461 Kup - SIWZ.pdf
DOCDW 461 Kup - Zał. nr 01 - formularz oferty.doc
XLSDW 461 Kup - Zał. nr 02a - kosztorys ofertowy.xls
PDFDW 461 Kup - Zał. nr 02b - przedmiar.pdf
DOCDW 461 Kup - Zał. nr 03 - Standardowy Formularz JEDZ.doc
PDFDW 461 Kup - Zał. nr 04 - instrukcja wypełniania JEDZ.pdf
DOCDW 461 Kup - Zał. nr 05 - ośw. o grupie kapitałowej.doc
DOCDW 461 Kup - Zał. nr 06 - wzór zobow. podm. trzeciego.doc
PDFDW 461 Kup - Zał. nr 07 - projekt umowy.pdf
DOCDW 461 Kup - Zał. nr 08 - wykaz robót.doc
DOCDW 461 Kup - Zał. nr 09 - wykaz osób.doc
DOCDW 461 Kup - Zał. nr 10 - wykaz narzędzi - potencjału techn..doc
ZIPDW 461 Kup - Zał. nr 11 - dok. techniczna cz. 1.zip
ZIPDW 461 Kup - Zał. nr 11 - dok. techniczna cz. 2.zip
ZIPDW 461 Kup - Zał. nr 11 - dok. techniczna cz. 3-1.zip
ZIPDW 461 Kup - Zał. nr 11 - dok. techniczna cz. 3-2.zip
ZIPDW 461 Kup - Zał. nr 11 - dok. techniczna cz. 4.zip
ZIPDW 461 Kup - Zał. nr 11 - dok. techniczna cz. 5.zip
ZIPDW 461 Kup - Zał. nr 11 - dok. techniczna cz. 6.zip
PDFDW 461 Kup - Zał. nr 12 - STWiORB.pdf