Przejdź do treści strony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiana organizacji ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 463 w rejonie skrzyżowań ul. Powstańców Śląskich, Częstochowskiej i Wyzwolenia oraz Opolskiej, wraz z wymianą nawierzchni jezdni w m. Ozimek

Strona archiwalna

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami od 1 do 12 oraz ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.02.2018 r. pod numerem 518059-N-2018 zamieszczono poniżej w załączeniu.

Załączniki:

PDFDW 463 Ozimek - ogłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFDW 463 Ozimek - SIWZ.pdf
DOCDW 463 Ozimek - Zał. nr 1 - formularz oferty.doc
XLSXDW 463 Ozimek - Zał. nr 2 - kosztorys ofertowy.xlsx
DOCDW 463 Ozimek - Zał. nr 3 - ośw. wyk. o br.pods. wykl.doc
DOCDW 463 Ozimek - Zał. nr 4 - ośw. wyk. o speł. war. udz. w post..doc
DOCDW 463 Ozimek - Zał. nr 5 - ośw. o przyn. do gr. kapitałowej.doc
DOCDW 463 Ozimek - Zał. nr 6 - wzór zobow. podm. trzeciego.doc
DOCDW 463 Ozimek - Zał. nr 7 - wykaz robót.doc
DOCDW 463 Ozimek - Zał. nr 8 - wykaz osób.doc
DOCDW 463 Ozimek - Zał. nr 9 - wykaz pot. techn..doc
PDFDW 463 Ozimek - Zał. nr 10 - projekt umowy.pdf
PDFDW 463 Ozimek - Zał. nr 11 - przedmiar.pdf
ZIPDW 463 Ozimek - Zał. nr 12 - specyfikacje tech...zip
 

Metryczka
 • wytworzono:
  20-02-2018
  przez: Justyna Kotyś-Bęben
 • opublikowano:
  20-02-2018 15:11
  przez: Justyna Kotyś-Bęben
 • podmiot udostępniający:
  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  odwiedzin: 1025
Dane jednostki:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
45-231 Opole
ul. Oleska 127
NIP: 754-25-57-300 REGON: 000126528

Dane kontaktowe:

tel.: 77 459 18 00
fax: 77 458 13 52
e-mail: kancelaria@zdw.opole.pl
strona www: zdw.opole.pl