Przejdź do treści strony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO DLA ZADANIA PN.: ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 463 NA ODCINKU KOLONOWSKIE-ZAWADZKIE

Strona archiwalna

 

Ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 20 w załączeniu.

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej dnia 21.02.2018 r.
Ogłoszenie o sprostowaniu z informacjami, które stanowią jedną całość z ogłoszeniem o zamówieniu przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej dnia 23.02.2018 r.
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 23.02.2018 r. pod numerem 522228-N-2018.


Uwaga!
Dnia 30.03.2018 r. dodano pismo ze zmianą specyfikacji istotnych warunków zamówienia 2 oraz usunięto stary i dodano nowy wykaz osób dla spełnienia kryterium oceny ofert - doświadczenie projektanta drogowego, wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat i wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego oraz dodano nowe strony specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr 6, 7, 43 i 48.

1. Pismo ze zmianą specyfikacji istotnych warunków zamówienia 2:

PDF04_zmspec2www.pdf

2. Nowy wykaz osób dla spełnienia kryterium oceny ofert - doświadczenie projektanta drogowego:

DOC1a_04wykosspełkrytn1.doc

3. Nowy wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat:

DOC7_04wykusłn1.doc

4. Nowy wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego:

DOC8_04wykosn1.doc

5. Nowe strony nowe strony specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr 6, 7, 43 i 48:

PDF0_04specn_str6-7.pdf
PDF0_04specn_str43.pdf
PDF0_04specn_str48.pdf

6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej:

PDF00_04ogłozmogłwwwUPUE1.pdf

7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Biuletyn Zamówień Publicznych:

PDF00_04ogłozmogłwwwBZP.pdf

 

Uwaga!
Dnia 19.03.2018 r. dodano pismo ze zmianą specyfikacji istotnych warunków zamówienia 1 oraz usunięto stary i dodano nowy formularz cenowy i projekt umowy.

1. Pismo ze zmianą specyfikacji istotnych warunków zamówienia 1:

PDF04zmspec1www.pdf

2. Nowy formularz cenowy:

XLS2_04formcen_1.xls

3. Nowy projekt umowy:

PDF10_04projum_1.pdf


Uwaga!
Dnia 01.03.2018 r. dodano pismo z odpowiedziami na pytania.

1. Pismo z odpowiedziami na pytania:

PDF04odppytwww.pdf


Uwaga!
Dnia 27.02.2018 r. dodano pismo ze zmianą specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dodano nową stronę specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz usunięto stary i dodano nowy wykaz osób dla spełnienia kryterium oceny ofert - doświadczenie projektanta drogowego,  wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat i wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego.

1. Pismo ze zmianą specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

PDF04zmspecwww.pdf

2. Nowa strona specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

PDF0_04specwwwstr12.pdf

3. Nowy wykaz osób dla spełnienia kryterium oceny ofert - doświadczenie projektanta drogowego:

-

4. Nowy wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat:

-

5. Nowy wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego:

-


Załączniki:
1. Ogłoszenie o zamówieniu - Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej:

PDF00_04ogłozamwwwUPUE.pdf

2. Ogłoszenie o sprostowaniu - Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej:

PDF00_04ogłozmogłwwwUPUE.pdf

3. Ogłoszenie o zamówieniu - Biuletyn Zamówień Publicznych:

PDF00_04ogłozamwwwBZP.pdf

4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

PDF0_04specwww.pdf

5. Formularz oferty:

DOC1_04oferta.doc

6. Wykaz osób dla spełnienia kryterium oceny ofert – doświadczenie projektanta drogowego

-

7. Formularz cenowy:

-

8. Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia:

DOC3_04jedz.doc

9. Instrukcja wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ):

PDF4_04instrwypjedz.pdf

10. Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej:

DOC5_04listapodm.doc

11. Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego:

DOC6_04wzórzobow.doc

12. Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat:

-

13. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego:

-

14. Oświadczenie o zatrudnieniu:

DOC9_04ośwozatr.doc

15. Projekt umowy i oświadczenie jednostki projektującej:

-
PDF10_04projumośwproj.pdf

16. Harmonogram prac projektowych:

PDF11_04harmprac.pdf

17. Przykład kosztorysu ofertowego:

PDF12_04przykłkosztof.pdf

18. Przykład przedmiaru robót:

PDF13_04przykłprzedmrob.pdf

19. Przykład założeń do kosztorysu inwestorskiego:

PDF14_04przykłzałkoszt.pdf

20. Przykład kosztorysu inwestorskiego:

PDF15_04przykłkosztinw.pdf

21. Przykład kalkulacji cen jednostkowych:

PDF16_04przykłkalkcen.pdf

22. Przykład pliku w NORMIE:

ATH17_04przykłnorma.ath

23. Parametry odwiertów:

PDF18_04paramodw.pdf

24. Mapy:

JPEG19_04mapa.jpeg

25. Protokół przekazania:

PDF20_04protprzek.pdf

 

Metryczka
 • wytworzono:
  23-02-2018
  przez: Bartosz Różycki
 • opublikowano:
  23-02-2018 14:20
  przez: Bartosz Różycki
 • zmodyfikowano:
  30-03-2018 09:47
  przez: Bartosz Różycki
 • podmiot udostępniający:
  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  odwiedzin: 1589
Dane jednostki:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
45-231 Opole
ul. Oleska 127
NIP: 754-25-57-300 REGON: 000126528

Dane kontaktowe:

tel.: 77 459 18 00
fax: 77 458 13 52
e-mail: kancelaria@zdw.opole.pl
strona www: zdw.opole.pl