Przejdź do treści strony WCAG

ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 382 OD KM 72+834 DO KM 74+451 W MIEJSCOWOŚCI PACZKÓW

Strona archiwalna

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 18 oraz ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zamieszczono poniżej w załączeniu.

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej dnia 22.02.2018 r.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 26.02.2018 r. przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej sprostowanie ogłoszenia opublikowanego w DzUUE oraz umieszczono je poniżej w załączeniu. W załączonym sprostowaniu dodano dodatkowe informacje, które stanowią jedną całość.

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 26.02.2018 r. pod numerem 523100-N-2018.

 

UWAGA NR 1:
W dniu 13.03.2018 r. przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej sprostowanie ogłoszenia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz umieszczono je poniżej w załączeniu.
Jednocześnie umieszczono poniżej w załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w BZP. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 13.03.2018 r. pod numerem 500054763-N-2018 z dnia 13-03-2018 r.

Ponadto zamieszczono poniżej w załączeniu pismo z informacją o dokonaniu zmian treści SIWZ oraz o wprowadzeniu zmian w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz ogłoszeniu o zamówieniu zamieszczonym w BZP oraz wynikające z wprowadzonym zmian poniższe załączniki:
1) Sprostowanie ogłoszenia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym UE.
2) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w BZP.
3) Nowa i obowiązująca strona nr 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4) Nowy i obowiązujący załącznik nr 8 do siwz ,,Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat”.

Jednocześnie usunięto ze strony internetowej zamieszczony w dniu 26.02.2018 r. stary, nieaktualny załącznik:
,,Rozbudowa drogi Paczków Zał. nr 08 - wykaz robót.doc

 

Załączniki:

PDF1. Pismo o zmianie treści SIWZ - Paczków dodane 13.03.2018 r.pdf
PDF2. Sprostowanie ogłoszenia opublikowanego w Dz.UUE - Paczków dodane 13.03.2018 r.pdf
PDF3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w BZP - Paczków dodane 13.03.2018 r.pdf
PDF4. Nowa i obowiązująca str. nr 2 SIWZ - Paczków dodana 13.03.2018 r.pdf
DOC5. Nowy i obowiązujący Zał. nr 08 - wykaz robót - Paczków dodany 13.03.2018 r.doc
 

PDFRozbudowa drogi Paczków - ogł. op. w DzUUE.pdf
PDFRozbudowa drogi Paczków - ogłoszenie zamieszczone w BZP.pdf
PDFRozbudowa drogi Paczków - SIWZ.pdf
PDFRozbudowa drogi Paczków - sprostowanie do ogł. op. w DzUUE.pdf
DOCRozbudowa drogi Paczków Zał. nr 01 - formularz oferty.doc
DOCRozbudowa drogi Paczków Zał. nr 02 - formularz cenowy.doc
DOCRozbudowa drogi Paczków Zał. nr 03 - edytowalna-wersja-form-JEDZ.doc
PDFRozbudowa drogi Paczków Zał. nr 04 - instrukcja wypełniania JEDZ.pdf
DOCRozbudowa drogi Paczków Zał. nr 05 - lista podmiotów.doc
DOCRozbudowa drogi Paczków Zał. nr 06 - zobowiązanie podmiotu trzeciego.doc
PDFRozbudowa drogi Paczków Zał. nr 07 - projekt umowy.pdf
-
DOCRozbudowa drogi Paczków Zał. nr 09 - wykaz osób.doc
DOCRozbudowa drogi Paczków Zał. nr 10 - wykaz potencjalu tech..doc
PDFRozbudowa drogi Paczków Zał. nr 11 - PFU.pdf
PDFRozbudowa drogi Paczków Zał. nr 12 - pas graniczny do PFU.pdf
PDFRozbudowa drogi Paczków Zał. nr 13 - informacja i promocja.pdf
PDFRozbudowa drogi Paczków Zał. nr 14 - specyfikacja techniczna asfaltów.pdf
PDFRozbudowa drogi Paczków Zał. nr 15 - decyzja środowiskowa.pdf
ZIPRozbudowa drogi Paczków Zał. nr 16 - odwierty.zip
PDFRozbudowa drogi Paczków Zał. nr 17 - mapa orientacyjna.pdf
PDFRozbudowa drogi Paczków Zał. nr 18 - schemat oświetlenia dedykowanego.pdf