Przejdź do treści strony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn.: "Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 409 wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową PKP w miejscowości Gogolin"

Strona archiwalna

 


Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 20 oraz ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urządowym Unii Europejskiej zamieszczono poniżej w załączeniu.

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej dnia 02.03.2018 r.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 06.03.2018 r. przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej sprostowanie ogłoszenia opublikowanego w DzUUE oraz umieszczono je poniżej w załączeniu. W załączonym sprostowaniu dodano dodatkowe informacje, które stanowią jedną całość.

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 06.03.2018 r. pod numerem 525840-N-2018.

 

UWAGA NR 1:

W dniu 13.03.2018 r. zamieszczono poniżej w załączeniu  "pismo do wszystkich pobierających SIWZ" oraz wynikającą z wprowadzonej zmiany nową i obowiązującą  stronę nr 51 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wprowadzona zmiana stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie powoduje przedłużenia terminu składania ofert.

 

UWAGA NR 2:

W dniu 28.03.2018 r. zamieszczono poniżej w załączeniu ogłoszenie - sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 28.03.2018 r. oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.03.2018 r., pod numerem 500067628-N-2018.
Jednocześnie zamieszczono poniżej w załączeniu "pismo do wszystkich pobierających SIWZ" oraz wynikające z wprowadzonych zmian nowe i obowiązujące załączniki nr 1a, 7 i 8 do SIWZ oraz nowe i obowiązujące strony nr 7 i 51 SIWZ. (Równocześnie zamawiający usunął stare i nieaktualne załączniki nr 1a, 7 i 8 do SIWZ oraz zamieszczoną w dniu 13.03.2018 r. stronę 51 SIWZ).

W związku powyższym zamawiający informuje, że przedłużył termin składania ofert na dzień 20.04.2018 r., godz. 10:00. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 20.04.2018 r. o godz. 10:15.

 

UWAGA NR 3:

W dniu 06.04.2018 r. zamieszczono poniżej pismo do wszystkich pobierających specyfikację istotnych warunków zamówienia.

 

UWAGA NR 4:

W dniu 12.04.2018 r.  zamieszczono w załączeniu "pismo do wszystkich pobierających SIWZ" oraz wynikającą z wprowadzonej zmiany nową i obowiązującą stronę nr 48 specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz nowy i obowiązujący załącznik nr 01 do SIWZ - formularz oferty.
Zamieszczono również wynikające z wprowadzonej zmiany ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz ogłoszenie – sprostowanie ogłoszenia przekazane UPUE w dniu 12.04.2018 r.
Jednocześnie usunięto ze strony internetowej zamieszczony w dniu 06.03.2018  r. stary, nieaktualny załącznik:  "Wyk. proj. DW 409-Gogolin - zał nr 01 - formularz oferty".
Wprowadzona zmiana stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie powoduje przedłużenia terminu składania ofert.

Załączniki:

PDFpismo do wszystkich pobierających SIWZ_dodano 12.04.2018.pdf
PDFogłoszenie o zmianie ogł. BZP_dodano 12.04.2018.pdf
2018ogłoszenie-sprostowanie DzUUE_dodano 12.04.2018

PDFnowa i obowiązująca strona nr 48 SIWZ_dodano 12.04.2018.pdf
DOCNowy i obowiązujący zał nr 01 - formularz oferty_dodano 12.04.2018.doc

 

PDFpismo do wszystkich pobierających SIWZ_dodano 06.04.2018.pdf
 

PDFpismo do wszystkich pobierających SIWZ_dodano 28.03.2018.pdf

2018ogłoszenie - sprostowanie DzUUE_dodano 28.03.2018
PDFogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP-dodano 28.03.2018.pdf

DOCnowy i obowiązujący zał nr 1a-wykaz osób dla spełnienia kryterium_dodano 28.03.2018.doc


DOCnowy i obowiązujący zał nr 7-wykaz usług_dodano 28.03.2018.doc
DOCnowy i obowiązujący zał nr 8-wykaz osób skierowanych do real. zam._dodano 28.03.2018.doc

PDFnowa i obowiązująca strona nr 7 SIWZ_dodano 28.03.2018.pdf
 

PDFnowa i obowiązująca strona nr 51 SIWZ_dodano 28.03.2018.pdf

PDFpismo do wszystkich pobierających SIWZ_dodano 13.03.2018.pdf

PDFWyk. proj. DW 409-Gogolin - ogł. o zam. DzUUE.pdf
PDFWyk. proj. DW 409 Gogolin - ogł. sprost. ogł. DzUUE.pdf
PDFWyk. proj. DW 409-Gogolin - ogł. o zam. BZP.pdf

PDFWyk. proj. DW 409-Gogolin - SIWZ.pdf

XLSWyk. proj. DW 409-Gogolin - zał nr 02 - formularz cenowy.xls
DOCWyk. proj. DW 409-Gogolin - zał nr 03 - JEDZ.doc
PDFWyk. proj. DW 409-Gogolin - zał nr 04 - instrukcja wypełn. JEDZ.pdf
DOCWyk. proj. DW 409-Gogolin - zał nr 05 - lista podm..doc
DOCWyk. proj. DW 409-Gogolin - zał nr 06 - wzór zobowiąz..doc

DOCWyk. proj. DW 409-Gogolin - zał nr 09 - ośw. projektanta.doc
DOCWyk. proj. DW 409-Gogolin - zał nr 10 - ośw. o zatr..doc
PDFWyk. proj. DW 409-Gogolin - zał nr 10 - projekt umowy.pdf
XLSXWyk. proj. DW 409-Gogolin - zał nr 11 - harmonogram.xlsx
XLSWyk. proj. DW 409-Gogolin - zał nr 12 - prz. kosztorysu of..xls
PDFWyk. proj. DW 409-Gogolin - zał nr 13 - prz. przedmiaru robót.pdf
PDFWyk. proj. DW 409-Gogolin - zał nr 14 - prz. założeń do koszt. inw..pdf
PDFWyk. proj. DW 409-Gogolin - zał nr 15 - prz. koszt. inwestorskiego.pdf
PDFWyk. proj. DW 409-Gogolin - zał nr 16 - prz. kalkulacji cen jedn..pdf
PDFWyk. proj. DW 409-Gogolin - zał nr 17 - parametry odwiertów.pdf
ATHWyk. proj. DW 409-Gogolin - zał nr 18 - prz. pliku w NORMIE.ath
JPEGWyk. proj. DW 409-Gogolin - zał nr 19 - mapa.jpeg
DOCWyk. proj. DW 409-Gogolin - zał nr 20 - protokół przekazania.doc

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  06-03-2018
  przez: Barbara Łabuz
 • opublikowano:
  06-03-2018 13:10
  przez: Barbara Łabuz
 • zmodyfikowano:
  12-04-2018 10:53
  przez: Barbara Łabuz
 • podmiot udostępniający:
  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  odwiedzin: 1917
Dane jednostki:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
45-231 Opole
ul. Oleska 127
NIP: 754-25-57-300 REGON: 000126528

Dane kontaktowe:

tel.: 77 459 18 00
fax: 77 458 13 52
e-mail: kancelaria@zdw.opole.pl
strona www: zdw.opole.pl