Przejdź do treści strony WCAG

Zmiana organizacji ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 463 w rejonie skrzyżowań ul. Powstańców Śląskich, Częstochowskiej i Wyzwolenia oraz Opolskiej, wraz z wymianą nawierzchni jezdni w m. Ozimek-

Strona archiwalna

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W dniu 28.03.2018 r. poniżej w załączeniu zamieszczono pismo z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zmiana organizacji ruchu w m. Ozimek.pdf

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

W dniu 07.03.2018 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informację z otwarcia ofert:

PDFInformacja z otwarcia ofert - Zmiana organizacji ruchu w m. Ozimek.pdf
 

Zamawiający przypomina, że wykonawcy, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania zobowiązani są w terminie 3 dni od daty ukazania się powyższej informacji (zbiorczego zestawienia ofert) do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dostępny jest w poniższym linku):

Zmiana organizacji ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 463 w rejonie skrzyżowań ul. Powstańców Śląskich, Częstochowskiej i Wyzwolenia oraz Opolskiej, wraz z wymianą nawierzchni jezdni w m. Ozimek