Przejdź do treści strony WCAG

BUDOWA MOSTU W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 457 W MIEJSCU MOSTU PRZEZNACZONEGO DO ROZBIÓRKI W KM 15+293 W M. STARE KOLNIE - Informacja

Strona archiwalna

 

                                 

                   INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W dniu 24.05.2018 r. poniżej w załączeniu zamieszczono pismo z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty w pliku o nazwie:

"Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  - Budowa mostu Stare Kolnie.pdf"

Załącznik:

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa mostu Stare Kolnie.pdf
 

 

                                      INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

W dniu 08.03.2018 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informację z otwarcia ofert:

PDFInformacja z otwarcia ofert - Budowa mostu w m. Stare Kolnie.pdf

 

Zamawiający przypomina, że wykonawcy, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania zobowiązani są w terminie 3 dni od daty ukazania się powyższej informacji (zbiorczego zestawienia ofert) do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dostępny jest w poniższym linku): 

BUDOWA MOSTU W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 457 W MIEJSCU MOSTU PRZEZNACZONEGO DO ROZBIÓRKI W KM 15+293 W M. STARE KOLNIE