Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO WĘZŁÓW AUTOSTRADY A4 GOGOLIN - OLSZOWA. ETAP 12. ROZBUDOWA SKRZYŻOWANIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 494 W M. ŚWIERCZE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ DROGI W KM 19+462,00 - 20+907,40..

Strona archiwalna

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 12 oraz ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zamieszczono poniżej w załączeniu.

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej dnia 14.03.2018 r.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 16.03.2018 r.  przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej sprostowanie ogłoszenia opublikowanego w DzUUE oraz umieszczono je poniżej w załączeniu. W załączonym sprostowaniu dodano dodatkowe informacje, które stanowią jedną całość.

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 16.03.2018 r.  pod numerem 530722-N-2018.

Załączniki:

PDFDW 494 Świercze-ogłoszenie o zam. opubl. w DzUUE.pdf

PDFDW 494 Świercze-ogł. sprostow. przek. do DzUUE.pdf
PDFDW 494 Śiwercze-ogłoszenie o zam. BZP.pdf
PDFDW 494 Świercze-SIWZ.pdf
DOCDW 494 Świercze-Zał. nr 01 - formularz oferty.doc
XLSXDW 494 Świercze-Zał. nr 02a - kosztorys ofertowy.xlsx
PDFDW 494 Świercze-Zał. nr 02b - przedmiar.pdf
DOCDW 494 Świercze-Zał. nr 03 - Standardowy Formularz JEDZ.doc
PDFDW 494 Świercze-Zał. nr 04 - Instrukcja-wypelniania-JEDZ.pdf
DOCDW 494 Świercze-Zał. nr 05 - ośw. o grupie kapitałowej.doc
DOCDW 494 Świercze-Zał. nr 06 - wzór zobow. podm. trzeciego.doc
PDFDW 494 Świercze-Zał. nr 07 - projekt umowy.pdf
DOCDW 494 Świercze-Zał. nr 08 - wykaz robót.doc
DOCDW 494 Świercze-Zał. nr 09 - wykaz osób.doc
DOCDW 494 Świercze-Zał. nr 10 - wykaz narzędzi - potencjału techn..doc
ZIPDW 494 Świercze-Zał. nr 11 - dok. projektowa cz. 1.zip
ZIPDW 494 Świercze-Zał. nr 11 - dok. projektowa cz. 2.zip
ZIPDW 494 Świercze-Zał. nr 11 - dok. projektowa cz. 3.zip
ZIPDW 494 Świercze-Zał. nr 11 - dok. projektowa cz. 4.zip
ZIPDW 494 Świercze-Zał. nr 11 - dok. projektowa cz. 5.zip
ZIPDW 494 Świercze-Zał. nr 11 - dok. projektowa cz. 6.zip
PDFDW 494 Świercze-Zał. nr 12 - STWiORB.pdf