Przejdź do treści strony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 406 W M. WIERZBIE-

Strona archiwalna

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

W dniu 16.03.2018 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informację z otwarcia ofert.

PDF07ZP-2.pdf


Zamawiający przypomina, że wykonawcy, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania zobowiązani są w terminie 3 dni od daty ukazania się powyższej informacji (zbiorczego zestawienia ofert) do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dostępny jest w poniższym linku):

ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 406 W M. WIERZBIE


INFORMACJA O WYBORZE
OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Dnia 12.04.2018 r. zamieszczono w załączeniu pismo z informacją o wyborze oferty.


Załączniki:
1. Pismo z informacją o wyborze oferty:

PDF07ogłwynwww.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  16-03-2018
  przez: Bartosz Różycki
 • opublikowano:
  16-03-2018 12:54
  przez: Bartosz Różycki
 • zmodyfikowano:
  12-04-2018 11:55
  przez: Bartosz Różycki
 • podmiot udostępniający:
  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  odwiedzin: 1472
Dane jednostki:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
45-231 Opole
ul. Oleska 127
NIP: 754-25-57-300 REGON: 000126528

Dane kontaktowe:

tel.: 77 459 18 00
fax: 77 458 13 52
e-mail: kancelaria@zdw.opole.pl
strona www: zdw.opole.pl