Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO DLA ZADANIA PN.: "ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 416 W M. BOGUCHWAŁÓW"

Strona archiwalna

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 20 oraz ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zamieszczono poniżej w załączeniu.

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej dnia 15.03.2018 r.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 19.03.2018 r. przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej sprostowanie ogłoszenia opublikowanego w DzUUE oraz umieszczono je poniżej w załączeniu. W załączonym sprostowaniu dodano dodatkowe informacje, które stanowią jedną całość.

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 19.03.2018 r. pod numerem 532962-N-2018.

Załączniki:

PDFProjekt Boguchwałów - ogłoszenie o zam. op. w DzUUE.pdf
PDFProjekt Boguchwałów - ogłoszenie zamieszczone w BZP.pdf
PDFProjekt Boguchwałów - SIWZ.pdf
PDFProjekt Boguchwałów - sprostowanie do ogł. op. w DzUUE.pdf
DOCProjekt Boguchwałów Zał. nr 01 - formularz oferty.doc
DOCProjekt Boguchwałów Zał. nr 01a - wykaz os. dla kryterium oc..doc
XLSProjekt Boguchwałów Zał. nr 02 - formularz cenowy.xls
DOCProjekt Boguchwałów Zał. nr 03 - edytowalna wersja formularza JEDZ.doc
PDFProjekt Boguchwałów Zał. nr 04 - instrukcja wypełniania JEDZ.pdf
DOCProjekt Boguchwałów Zał. nr 05 - lista podmiotów.doc
DOCProjekt Boguchwałów Zał. nr 06 - wzór zobowiązania.doc
DOCProjekt Boguchwałów Zał. nr 07 - wykaz usług.doc
DOCProjekt Boguchwałów Zał. nr 08 - wykaz osób.doc
DOCProjekt Boguchwałów Zał. nr 09 - ośw. o zatrudnieniu.doc
DOCProjekt Boguchwałów Zał. nr 10 - ośw. projektanta.doc
PDFProjekt Boguchwałów Zał. nr 10 - projekt umowy.pdf
PDFProjekt Boguchwałów Zał. nr 11 - harmonogram prac proj..pdf
PDFProjekt Boguchwałów Zał. nr 12 - przykład kosztorysu ofertowego.pdf
PDFProjekt Boguchwałów Zał. nr 13 - przykład przedmiaru robót.pdf
PDFProjekt Boguchwałów Zał. nr 14 - przykład kosztorysu inwestorskiego.pdf
PDFProjekt Boguchwałów Zał. nr 15 - przykład założeń do kosztorysu inwestorskiego.pdf
PDFProjekt Boguchwałów Zał. nr 16 - przykład kalkulacji cen jednostkowych.pdf
PDFProjekt Boguchwałów Zał. nr 17 - parametry odwiertów.pdf
ATHProjekt Boguchwałów Zał. nr 18 - przykład pliku w NORMIE.ath
JPEGProjekt Boguchwałów Zał. nr 19 - mapa.jpeg
PDFProjekt Boguchwałów Zał. nr 20 - protokół przekazania.pdf