Przejdź do treści strony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

WYKONANIE REMONTÓW NAWIERZCHNI DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE DZIAŁANIA ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU W LATACH 2018-2019 - Z PODZIAŁEM NA ZADANIA- INFORMACJA

Strona archiwalna

 

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W dniu 10.04.2018 r.  zamieszczone zostało pismo z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFWYBÓR NASKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf
 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA OTWARCIA OFERT

Dnia 23.03.2018 r. zamieszczono informację nt. kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

PDFWYBÓR NASKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf
 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dnia 21.03.2018 r. zamieszczono w załączeniu zbiorcze zestawienie ofert:

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf
 

Zamawiający przypomina, że wykonawcy, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania zobowiązani są w terminie 3 dni od daty ukazania się powyższej informacji (zbiorczego zestawienia ofert) do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności  lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dostępny jest w poniższym linku:

WYKONANIE REMONTÓW NAWIERZCHNI DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE DZIAŁANIA ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU W LATACH 2018-2019 - Z PODZIAŁEM NA ZADANIA

Metryczka
 • wytworzono:
  21-03-2018
  przez: Katarzyna Ścipień
 • opublikowano:
  21-03-2018 14:59
  przez: Katarzyna Ścipień
 • zmodyfikowano:
  10-04-2018 13:48
  przez: Katarzyna Ścipień
 • podmiot udostępniający:
  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  odwiedzin: 1005
Dane jednostki:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
45-231 Opole
ul. Oleska 127
NIP: 754-25-57-300 REGON: 000126528

Dane kontaktowe:

tel.: 77 459 18 00
fax: 77 458 13 52
e-mail: kancelaria@zdw.opole.pl
strona www: zdw.opole.pl