Przejdź do treści strony WCAG

POZIMOWE OCZYSZCZENIE JEZDNI, CHODNIKÓW I URZĄDZEŃ ODWADNIAJĄCYCH DRÓG WOJEWÓDZKICH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA - Informacja

Strona archiwalna

 

 

 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W dniu 18.05.2018 r. poniżej w załączeniu zamieszczono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadania o numerach 4, 6, 9 i 10 w pliku o nazwie: "Informacja o wyborze 18.05.2018 r.”

Załącznik:

PDFINFORMACJA O WYBORZE 18.05.2018 r..pdf
 

 

 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W dniu 09.05.2018 r. poniżej w załączeniu zamieszczono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadania o numerach 1, 2, 3, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14 i 15 w pliku o nazwie: "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty”

Załącznik:

DOCINORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.doc
 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

W dniu 04.04.2018 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informację z otwarcia ofert:

Załącznik:

PDFPozimowe oczyszcz. 2018 - ZP-2.pdf
 

Zamawiający przypomina, że wykonawcy, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania zobowiązani są w terminie 3 dni od daty ukazania się powyższej informacji (zbiorczego zestawienia ofert) do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dostępny jest w poniższym linku):

Strona archiwalna POZIMOWE OCZYSZCZENIE JEZDNI, CHODNIKÓW I URZĄDZEŃ ODWADNIAJĄCYCH DRÓG WOJEWÓDZKICH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA