Przejdź do treści strony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 435 w m. Mechnice w km 15+700 - 16+710

Strona archiwalna

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 13, ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczono poniżej w załączeniu.

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej dnia 03.04.2018 r.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 05.04.2018 r.  przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej sprostowanie ogłoszenia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz zamieszczono je poniżej w załączeniu.
W załączonym sprostowaniu dodano dodatkowe informacje, które stanowią jedną całość.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 05.04.2018 r.  pod numerem 538576-N-2018.

Uwaga!

W dniu 09.05.2018 r. dodano pismo informujące o zmianach w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, usunięto stary i dodano nowy formularz oferty oraz dodano Załącznik nr 3a – formularz JEDZ-ESPD, Załącznik nr 4a – instrukcję elektronicznego narzędzia do wypełnienia JEDZ/ESPD oraz nowe strony specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr 6 i od 11 do 30.

W związku z wprowadzonymi zmianami zamawiający przedłuża termin składania ofert do 18.05.2018 r. do godz. 10:00.

 

Uwaga nr 2!

W dniu 14.05.2018 r. dodano opublikowane ogłoszenie o sprostowaniu w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

 

Uwaga nr 3!

W dniu 14.05.2018 r. dodano pismo do wszystkich pobierających specyfikację istotnych warunków zamówienia, program funkcjonalno-użytkowy oraz nową i obowiązującą stronę nr 26 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Równocześnie zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert do 06.06.2018 r. do godz. 10:00.

 

Uwaga nr 4!

W dniu 17.05.2018 r. dodano opublikowane ogłoszenie o sprostowaniu opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Załączniki:
PDFsprostowanie-ogłoszenie o zmianie ogł. opubl. w DzUUE_dodano 17.05.2018.pdf

PDFogłoszenie o zmianie ogł. zamieszczone w BZP_dodano 17.05.2018.pdf

 

PDFpismo do wszystkich pobierających SIWZ_dodano 14.05.2018.pdf
PDFprogram funkcjonalno-użytkowy_dodano 14.05.2018.pdf
PDFnowa strona 26 SIWZ_dodano 14.05.2018.pdf
 

PDFogłoszenie sprostowanie-DzUUE.pdf
PDFogłoszenie o zmianie ogłoszenia-BZP.pdf
 

 

PDFpismo do wszystkich pob. SIWZ_dodano 09.05.2018.pdf
DOCnowy formularz oferty_dodano 09.05.2018.doc
ZIPZał. nr 03a-formularz JEDZ-ESPD_dodano 09.05.2018.zip
PDFZał. nr 04a-instrukcja elektro. narzędz. do wypełn. JEDZ_dodano 09.05.2018.pdf
PDFnowa strona 6 SIWZ_dodano 09.05.2018.pdf
PDFnowe strony 11-30 SIWZ_dodano 09.05.2018.pdf
 

PDFDW 435 Mechnice-ogłoszenie o zam. DzUUE.pdf
PDFDW 435 Mechnice-ogłoszenie zmian lub dod. inf. DzUUE.pdf
PDFDW 435 Mechnice-ogłoszenie o zam. BZP.pdf
PDFDW 435 Mechnice-SIWZ.pdf

DOCDW 435 Mechnice-Zał. nr 02-formularz cenowy.doc
DOCDW 435 Mechnice-Zał. nr 03-Standardowy Formularz JEDZ.doc
PDFDW 435 Mechnice-Zał. nr 04-Instrukcja-wypelniania-JEDZ.pdf
DOCDW 435 Mechnice-Zał. nr 05-ośw. o grupie kapitałowej.doc
DOCDW 435 Mechnice-Zał. nr 06-wzór zobow. podm. trzeciego.doc
DOCDW 435 Mechnice-Zał. nr 07-wykaz robót.doc
DOCDW 435 Mechnice-Zał. nr 08-wykaz osób.doc
DOCDW 435 Mechnice-Zał. nr 09-wykaz potencjału tech..doc
PDFDW 435 Mechnice-Zał. nr 10-projekt umowy.pdf
ZIPDW 435 Mechnice-Zał. nr 11-program funkc.-użytkowy.zip
PDFDW 435 Mechnice-Zał. nr 12-dec. środowiskowa.pdf
ZIPDW 435 Mechnice-Zał. nr 13-opinia geologiczna.zip
 

Metryczka
 • wytworzono:
  05-04-2018
  przez: Barbara Łabuz
 • opublikowano:
  05-04-2018 12:58
  przez: Barbara Łabuz
 • zmodyfikowano:
  17-05-2018 09:31
  przez: Barbara Łabuz
 • podmiot udostępniający:
  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  odwiedzin: 1892
Dane jednostki:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
45-231 Opole
ul. Oleska 127
NIP: 754-25-57-300 REGON: 000126528

Dane kontaktowe:

tel.: 77 459 18 00
fax: 77 458 13 52
e-mail: kancelaria@zdw.opole.pl
strona www: zdw.opole.pl