Przejdź do treści strony WCAG

ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 382 OD KM 72+834 DO KM 74+451 W MIEJSCOWOŚCI PACZKÓW - Informacja

Strona archiwalna

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
W dniu 15.05.2018 r. zamieszczono poniżej w załączeniu pismo z informacją o unieważnieniu postępowania:

PDFRozbudowa drogi Paczków - pismo uniew..pdf
 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

W dniu 09.04.2018 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informację z otwarcia ofert:

PDFZP-2 Rozbudowa drogi Paczków.pdf
 

Zamawiający przypomina, że wykonawcy, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania zobowiązani są w terminie 3 dni od daty ukazania się powyższej informacji (zbiorczego zestawienia ofert) do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dostępny jest w poniższym linku):

Strona archiwalna ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 382 OD KM 72+834 DO KM 74+451 W MIEJSCOWOŚCI PACZKÓW