Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO DLA INWESTYCJI „POPRAWA POŁĄCZENIA POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z AUTOSTRADĄ A4. ETAP 13. ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 416 W M. NOWA CEREKWIA OD KM 50+275 DO KM 52+905” Z PODZIAŁEM NA ZADANIA

Strona archiwalna

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 14 oraz ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono poniżej w załączeniu.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 10.04.2018 r. pod numerem 542098-N-2018.

UWAGA NR 1:
W dniu 17.04.2018 r. zamieszczono poniżej w załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.04.2018 r., pod numerem 500082855-N-2018 oraz pismo z udzielonymi odpowiedziami na pytania zadane przez wykonawcę oraz obowiązujące załączniki:
1) nowy i obowiązujący załącznik nr 09 - projekt umowy,
2) Zmienioną i obowiązującą stronę nr 17 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Jednocześnie usunięto ze  strony internetowej zamawiającego stare, nieaktualne załączniki.

W związku z udzielonymi odpowiedziami i wprowadzonymi zmianami zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień 20.04.2018 r. na godz. 11:00. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 20.04.2018 r. o godz. 11:15.

Załączniki:

PDFNadzór N. Cerekwia - ogłoszenie o zm. ogłoszenia - dodane 17.04.2018r.pdf
PDFNadzór N.Cerekwia - nowa strona nr 17 siwz - dodane 17.04.2018r.pdf
PDFNadzór N.Cerekwia Zał. nr 09 - nowy projekt umowy - dodane 17.04.2018r.pdf
PDFNadzór N.Cerekwia- pismo ze zmianami - dodane 17.04.2018r..pdf
 

PDFNadzór N.Cerekwia - ogłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFNadzór N.Cerekwia - SIWZ.pdf
DOCNadzór N.Cerekwia Zał. nr 01 - formularz oferty.doc
XLSNadzór N.Cerekwia Zał. nr 02a - formularz cen. zad. 1.xls
XLSNadzór N.Cerekwia Zał. nr 02b - formularz cen. zad. 2.xls
XLSNadzór N.Cerekwia Zał. nr 02c - formularz cen. zad. 3.xls
DOCNadzór N.Cerekwia Zał. nr 03 - ośw. art. 25a wykl..doc
DOCNadzór N.Cerekwia Zał. nr 04 - ośw. art. 25a war..doc
DOCNadzór N.Cerekwia Zał. nr 05 - lista podm..doc
DOCNadzór N.Cerekwia Zał. nr 06 - wzór zobow..doc
DOCNadzór N.Cerekwia Zał. nr 07a-07c - wykaz usług zad. 1-3.doc
DOCNadzór N.Cerekwia Zał. nr 08a-08c - wykaz osób zad. 1-3.doc

PDFNadzór N.Cerekwia Zał. nr 10 - zakres czynn. i obow. nadzoru.pdf
PDFNadzór N.Cerekwia Zał. nr 11 - zadania inżyniera projektu.pdf
PDFNadzór N.Cerekwia Zał. nr 12 - przedmiar.pdf
ZIPNadzór N.Cerekwia Zał. nr 13 - dok.proj.energetyka.zip
PDFNadzór N.Cerekwia Zał. nr 13 - dok.proj.telekomunikacja.pdf
ZIPNadzór N.Cerekwia Zał. nr 13 - dok.proj.wod-kan.zip
PDFNadzór N.Cerekwia Zał. nr 14 - STWiORB.pdf