Przejdź do treści strony WCAG

Dostawa fabrycznie nowego ciągnika z ładowaczem przednim i przyczepą samowyładowczą

Strona archiwalna

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 5 oraz ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczono poniżej w załączeniu.

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 12.04.2018 r. pod numerem 543048-N-2018.

Załączniki:

PDFDostawa ciągnika - ogłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFDostawa ciągnika - SIWZ.pdf
DOCDostawa ciągnika - Zał. nr 01 - Formularz oferty.doc
DOCDostawa ciągnika - Zał. nr 02 - Oświadczenie brak podstaw wykl.doc
DOCDostawa ciągnika - Zał. nr 03 - Oświadczenie lista podmiotów.doc
DOCDostawa ciągnika - Zał. nr 04 - Opis parametrów.doc
PDFDostawa ciągnika - Zał. nr 05 - Projekt Umowy.pdf