Przejdź do treści strony WCAG

POPRAWA POŁĄCZENIA POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z AUTOSTRADĄ A4. ZADANIE 7: ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 408 NA ODCINKU BIERAWA – KORZONEK W KM 7+500-10+220

Strona archiwalna

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 13 oraz ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zamieszczono poniżej w załączeniu.

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej dnia 12.04.2018 r.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 13.04.2018 r. przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej sprostowanie ogłoszenia opublikowanego w DzUUE oraz umieszczono je poniżej w załączeniu. W załączonym sprostowaniu dodano dodatkowe informacje, które stanowią jedną całość.

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 13.04.2018 r. pod numerem 544683-N-2018.

UWAGA nr 1:

W dniu 17.05.2018 r. dodano:
1) pismo z odpowiedziami na pytania zadane przez wykonawców oraz wynikające z odpowiedzi załaczniki: załącznik nr 7 - projekt umowy (usunięto stary załącznik) oraz nowe rysunki do projektu wykonawczego;
2) pismo informujące o zmianach w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, usunięto stary i dodano nowy formularz oferty oraz dodano Załącznik nr 3a – formularz JEDZ-ESPD, Załącznik nr 4a – instrukcję elektronicznego narzędzia do wypełnienia JEDZ/ESPD oraz nowe strony specyfikacji istotnych warunków zamówienia od nr 6 do nr 30.

UWAGA NR 2:

W dniu 21.05.2018 r. dodano opublikowane ogłoszenie o sprostowaniu w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Załączniki:

PDFRozbudowa drogi Bierawa-Korzonek - ogłoszenie o zmianie ogł. BZP.pdf
PDFRozbudowa drogi Bierawa-Korzonek - sprostowanie do ogł. UE.pdf
 

PDFRozbudowa drogi Bierawa Korzonek - pismo ze zm. SIWZ dodane 17.05.2018r.pdf
PDFRozbudowa drogi Bierawa-Korzonek - strony 6-30 SIWZ - dodane 17.05.2018.pdf
DOCRozbudowa drogi Bierawa-Korzonek Zał. nr 01 - formularz oferty - 17.05.2018.doc
PDFRozbudowa drogi Bierawa-Korzonek Zał. nr 04a - instr-el-narz.-do-wypeln-JEDZ-dodano 17.05.2018r.pdf
ZIPRozbudowa drogi Bierawa-Korzonek Zał. nr 3a - espd-request.zip
 

PDFRozbudowa drogi Bierawa-Korzonek - odp. 1 - dodane 17.05.2018r.pdf
ZIPRozbudowa drogi Bierawa-Korzonek - uzupełnienie rysunków części drogowej.zip
PDFRozbudowa drogi Bierawa-Korzonek - Zał. nr 07 - projekt umowy - dodany 17.05.2018.pdf
 

PDFRozbudowa drogi Bierawa-Korzonek - ogłoszenie op. w DzUUE.pdf
PDFRozbudowa drogi Bierawa-Korzonek - ogłoszenie zamieszczone w BZP.pdf
PDFRozbudowa drogi Bierawa-Korzonek - SIWZ.pdf
PDFRozbudowa drogi Bierawa-Korzonek - sprostowanie do ogł. op. w DzUUE.pdf

XLSRozbudowa drogi Bierawa-Korzonek Zał. nr 02a - kosztorys ofertowy.xls
PDFRozbudowa drogi Bierawa-Korzonek Zał. nr 02b - przedmiar.pdf
DOCRozbudowa drogi Bierawa-Korzonek Zał. nr 03 - edytowalna-wersja-form-JEDZ.doc
PDFRozbudowa drogi Bierawa-Korzonek Zał. nr 04 - instrukcja wypełniania JEDZ.pdf
DOCRozbudowa drogi Bierawa-Korzonek Zał. nr 05 - ośw. o grupie kapitałowej.doc
DOCRozbudowa drogi Bierawa-Korzonek Zał. nr 06 - wzór zobow. podm. trzeciego.doc

DOCRozbudowa drogi Bierawa-Korzonek Zał. nr 08 - wykaz robót.doc
DOCRozbudowa drogi Bierawa-Korzonek Zał. nr 09 - wykaz osób.doc
DOCRozbudowa drogi Bierawa-Korzonek Zał. nr 10 - wykaz potencjalu tech..doc
ZIPRozbudowa drogi Bierawa-Korzonek Zał. nr 11 - dok.proj.Docelowa OR.zip
ZIPRozbudowa drogi Bierawa-Korzonek Zał. nr 11 - dok.proj.Drogówka.zip
ZIPRozbudowa drogi Bierawa-Korzonek Zał. nr 11 - dok.proj.Energetyka.zip
ZIPRozbudowa drogi Bierawa-Korzonek Zał. nr 11 - dok.proj.Kanalizacja.zip
ZIPRozbudowa drogi Bierawa-Korzonek Zał. nr 11 - dok.proj.Teletechnika.zip
ZIPRozbudowa drogi Bierawa-Korzonek Zał. nr 11 - dok.proj.Zieleń.zip
PDFRozbudowa drogi Bierawa-Korzonek Zał. nr 12 - STWiORB.pdf
ZIPRozbudowa drogi Bierawa-Korzonek Zał. nr 13 - decyzje i uzgodnienia.zip