Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

KOSZENIE TRAW I CHWASTÓW Z PASA DROGOWEGO DRÓG WOJEWÓDZKICH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU NA TERENIE DZIAŁANIA OT – Z PODZIAŁEM NA ZADANIA-

Strona archiwalna

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT NA ZADANIE NR 1, 2 i 8

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Koszenie traw i chwastów z pasa drogowego dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu na terenie działania OT – z podziałem na zadania” przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano uznając za najkorzystniejszą:

- na zadanie nr 1 ofertę nr 4, złożoną przez:
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH
Adrian Bąk
ul. Sosnowiecka 11
48-100 Głubczyce

- za cenę: 192.099,60 PLN brutto i zadeklarowanym terminem przystąpienia do koszenia  -  – 1 dzień od dnia pisemnego zlecenia  oraz skróceniem terminu koszenia o 9 dni.

Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:
- 60,00 punktów w kryterium „cena”,
- 10,00 punktów w kryterium „termin przystąpienia do koszenia”,
- 30,00 punktów w kryterium „skrócenie terminu koszenia”.

Pozostałe oferty wykonawców złożone na zadanie nr 1 otrzymały następujące ilości punktów w kryteriach oceny ofert:
1) oferta nr 1: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BIOCED-KOMUNAL” Sebastian Cedro, Domaszowice, ul. Jasna 44, 25-351 Kielce – otrzymała 85,23 punktów, w tym:
- 45,23 punktów w kryterium „cena”,
- 10,00 punktów w kryterium „termin przystąpienia do koszenia”,
- 30,00 punktów w kryterium „skrócenie terminu koszenia”.

- na zadanie nr 2 ofertę nr 1, złożoną przez:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BIOCED-KOMUNAL” Sebastian Cedro
Domaszowice
ul. Jasna 44
25-351 Kielce

- za cenę: 75.077,28 PLN brutto i zadeklarowanym terminem przystąpienia do koszenia  -  – 1 dzień od dnia pisemnego zlecenia  oraz skróceniem terminu koszenia o 9 dni.
Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:
- 60,00 punktów w kryterium „cena”,
- 10,00 punktów w kryterium „termin przystąpienia do koszenia”,
- 30,00 punktów w kryterium „skrócenie terminu koszenia”.
Na zadanie nr 2 złożono jedną ofertę niepodlegającą odrzuceniu.

- na zadanie nr 8 ofertę nr 3, złożoną przez:
P.H.U. „ADT” Adam Dygudaj
Pacanów 16
42-140 Panki

- za cenę: 105.647,03 PLN brutto i zadeklarowanym terminem przystąpienia do koszenia  -  – 1 dzień od dnia pisemnego zlecenia  oraz skróceniem terminu koszenia o 9 dni.

Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryteriach oceny ofert 98,54 punktów, w tym:
- 58,54 punktów w kryterium „cena”,
- 10,00 punktów w kryterium „termin przystąpienia do koszenia”,
- 30,00 punktów w kryterium „skrócenie terminu koszenia”.

Pozostałe oferty wykonawców złożone na zadanie nr 8 otrzymały następujące ilości punktów w kryteriach oceny ofert:
1) oferta nr 7: REMONDIS OPOLE Sp. z o.o., Al. Przyjaźni 9, 45-574 Opole – otrzymała 94,80 punktów, w tym:
- 54,80 punktów w kryterium „cena”,
- 10,00 punktów w kryterium „termin przystąpienia do koszenia”,
- 30,00 punktów w kryterium „skrócenie terminu koszenia”,
2) oferta nr 2: BiG PROJEKT Artur Ball, Solarnia, ul. Lubliniecka 11a, 42-700 Lubliniec – otrzymała 90,00 punktów, w tym:
- 60,00 punktów w kryterium „cena”,
- 10,00 punktów w kryterium „termin przystąpienia do koszenia”,
- 20,00 punktów w kryterium „skrócenie terminu koszenia”,
3) oferta nr 1: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BIOCED-KOMUNAL” Sebastian Cedro, Domaszowice, ul. Jasna 44, 25-351 Kielce – otrzymała 74,29 punktów, w tym:
- 34,29 punktów w kryterium „cena”,
- 10,00 punktów w kryterium „termin przystąpienia do koszenia”,
- 30,00 punktów w kryterium „skrócenie terminu koszenia”.

Podpisanie umowy z  wybranym wykonawcą na zadania nr 1 i 8 nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawca na zadanie nr 2 na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie nr 2, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w inny sposób, gdyż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie nr 2 złożono tylko jedną ofertę.

INFORMACJA O POPRAWIENIU OMYŁKI PISARSKIEJ DOTYCZĄCEJ WYBORU OFERTY NA ZADANIE NR 6

W dniu 10.05.2018 r. załączono poniżej pismo z informacją o poprawieniu omyłki pisarskiej w wyborze oferty najkorzystniejszej na zadanie nr 6.

PDFKoszenie - informacja popr.omyłki-wyniki zad.6.pdf
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT NA ZADANIE NR 5 i 9

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Koszenie traw i chwastów z pasa drogowego dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu na terenie działania OT – z podziałem na zadania” przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano uznając za najkorzystniejszą:

- na zadanie nr 5 ofertę nr 5, złożoną przez:
SALIX Sp. z o.o.
Ligota Górna
ul. Gorzowska 14B
46-200 Kluczbork

- za cenę: 117.932,76 PLN brutto i zadeklarowanym terminem przystąpienia do koszenia  – 1 dzień od dnia pisemnego zlecenia  oraz skróceniem terminu koszenia o 9 dni.

Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:
- 60,00 punktów w kryterium „cena”,
- 10,00 punktów w kryterium „termin przystąpienia do koszenia”,
- 30,00 punktów w kryterium „skrócenie terminu koszenia”.

Pozostałe oferty wykonawców złożone na zadanie nr 5 otrzymały następujące ilości punktów w kryteriach oceny ofert:
1) oferta nr 7: REMONDIS OPOLE Sp. z o.o., Al. Przyjaźni 9, 45-574 Opole – otrzymała 96,22 punktów, w tym:
- 56,22 punktów w kryterium „cena”,
- 10,00 punktów w kryterium „termin przystąpienia do koszenia”,
- 30,00 punktów w kryterium „skrócenie terminu koszenia”.

- na zadanie nr 9 ofertę nr 5, złożoną przez:
SALIX Sp. z o.o.
Ligota Górna
ul. Gorzowska 14B
46-200 Kluczbork

- za cenę: 123.625,59 PLN brutto i zadeklarowanym terminem przystąpienia do koszenia  – 1 dzień od dnia pisemnego zlecenia  oraz skróceniem terminu koszenia o 9 dni.

Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:
- 60,00 punktów w kryterium „cena”,
- 10,00 punktów w kryterium „termin przystąpienia do koszenia”,
- 30,00 punktów w kryterium „skrócenie terminu koszenia”.

Pozostałe oferty wykonawców złożone na zadanie nr 9 otrzymały następujące ilości punktów w kryteriach oceny ofert:
1) oferta nr 7: REMONDIS OPOLE Sp. z o.o., Al. Przyjaźni 9, 45-574 Opole – otrzymała 91,66 punktów, w tym:
- 51,66 punktów w kryterium „cena”,
- 10,00 punktów w kryterium „termin przystąpienia do koszenia”,
- 30,00 punktów w kryterium „skrócenie terminu koszenia”.
2) oferta nr 2: BiG PROJEKT Artur Ball, Solarnia, ul. Lubliniecka 11a, 42-700 Lubliniec – otrzymała 80,71 punktów, w tym:
- 50,71 punktów w kryterium „cena”,
- 10,00 punktów w kryterium „termin przystąpienia do koszenia”,
- 20,00 punktów w kryterium „skrócenie terminu koszenia”.

Podpisanie umowy z  wybranym wykonawcą na zadania nr 5 i 9 nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT NA ZADANIE NR 3, 4, 6 i 7

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Koszenie traw i chwastów z pasa drogowego dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu na terenie działania OT – z podziałem na zadania” przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano uznając za najkorzystniejszą:

- na zadanie nr 3 ofertę nr 6, złożoną przez:
„Usługi Leśne”
Jacek Bronowicki
Biadacz, ul. Leśna 40
46-022 Luboszyce

- za cenę: 133.749,78 PLN brutto i zadeklarowanym terminem przystąpienia do koszenia  -  – 1 dzień od dnia pisemnego zlecenia  oraz skróceniem terminu koszenia o 9 dni.

Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:
- 60,00 punktów w kryterium „cena”,
- 10,00 punktów w kryterium „termin przystąpienia do koszenia”,
- 30,00 punktów w kryterium „skrócenie terminu koszenia”.

Pozostałe oferty wykonawców złożone na zadanie nr 3 otrzymały następujące ilości punktów w kryteriach oceny ofert:
1) oferta nr 7: REMONDIS OPOLE Sp. z o.o., Al. Przyjaźni 9, 45-574 Opole – otrzymała 93,55 punktów, w tym:
- 53,55 punktów w kryterium „cena”,
- 10,00 punktów w kryterium „termin przystąpienia do koszenia”,
- 30,00 punktów w kryterium „skrócenie terminu koszenia”.

- na zadanie nr 4 ofertę nr 6, złożoną przez:
„Usługi Leśne”
Jacek Bronowicki
Biadacz, ul. Leśna 40
46-022 Luboszyce

- za cenę: 133.221,24 PLN brutto i zadeklarowanym terminem przystąpienia do koszenia  -  – 1 dzień od dnia pisemnego zlecenia  oraz skróceniem terminu koszenia o 9 dni.

Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:
- 60,00 punktów w kryterium „cena”,
- 10,00 punktów w kryterium „termin przystąpienia do koszenia”,
- 30,00 punktów w kryterium „skrócenie terminu koszenia”.

Pozostałe oferty wykonawców złożone na zadanie nr 4 otrzymały następujące ilości punktów w kryteriach oceny ofert:
1) oferta nr 7: REMONDIS OPOLE Sp. z o.o., Al. Przyjaźni 9, 45-574 Opole – otrzymała 95,68 punktów, w tym:
- 55,68 punktów w kryterium „cena”,
- 10,00 punktów w kryterium „termin przystąpienia do koszenia”,
- 30,00 punktów w kryterium „skrócenie terminu koszenia”.

- na zadanie nr 6 ofertę nr 6, złożoną przez:
„Usługi Leśne”
Jacek Bronowicki
Biadacz, ul. Leśna 40
46-022 Luboszyce

- za cenę: 133.221,24 PLN brutto i zadeklarowanym terminem przystąpienia do koszenia  -  – 1 dzień od dnia pisemnego zlecenia  oraz skróceniem terminu koszenia o 9 dni.

Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:
- 60,00 punktów w kryterium „cena”,
- 10,00 punktów w kryterium „termin przystąpienia do koszenia”,
- 30,00 punktów w kryterium „skrócenie terminu koszenia”.

Na zadanie nr 6 złożono jedną ofertę niepodlegającą odrzuceniu.

- na zadanie nr 7 ofertę nr 6, złożoną przez:
„Usługi Leśne”
Jacek Bronowicki
Biadacz, ul. Leśna 40
46-022 Luboszyce

- za cenę: 94.926,82 PLN brutto i zadeklarowanym terminem przystąpienia do koszenia  -  – 1 dzień od dnia pisemnego zlecenia  oraz skróceniem terminu koszenia o 9 dni.

Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:
- 60,00 punktów w kryterium „cena”,
- 10,00 punktów w kryterium „termin przystąpienia do koszenia”,
- 30,00 punktów w kryterium „skrócenie terminu koszenia”.

Pozostałe oferty wykonawców złożone na zadanie nr 7 otrzymały następujące ilości punktów w kryteriach oceny ofert:
1) oferta nr 5: SALIX Sp. z o.o., Ligota Górna, ul. Gorzowska 14B, 46-200 Kluczbork – otrzymała 94,01 punktów, w tym:
- 54,01 punktów w kryterium „cena”,
- 10,00 punktów w kryterium „termin przystąpienia do koszenia”,
- 30,00 punktów w kryterium „skrócenie terminu koszenia”.
2) oferta nr 7: REMONDIS OPOLE Sp. z o.o., Al. Przyjaźni 9, 45-574 Opole – otrzymała 93,27 punktów, w tym:
- 53,27 punktów w kryterium „cena”,
- 10,00 punktów w kryterium „termin przystąpienia do koszenia”,
- 30,00 punktów w kryterium „skrócenie terminu koszenia”.

Podpisanie umowy z  wybranym wykonawcą na zadania nr 3, 4 i 7 nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawca na zadanie nr 6 na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie nr 6, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w inny sposób, gdyż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie nr 6 złożono tylko jedną ofertę.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


W dniu 17.04.2018 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informację z otwarcia ofert.

PDF15ZP-2.pdf


Zamawiający przypomina, że wykonawcy, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania zobowiązani są w terminie 3 dni od daty ukazania się powyższej informacji (zbiorczego zestawienia ofert) do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dostępny jest w poniższym linku):

KOSZENIE TRAW I CHWASTÓW Z PASA DROGOWEGO DRÓG WOJEWÓDZKICH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU NA TERENIE DZIAŁANIA OT – Z PODZIAŁEM NA ZADANIA