Przejdź do treści strony WCAG

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU W SEZONACH ZIMOWYCH 2018/2019 I 2019/2020 Z PODZIAŁEM NA ZADANIA

Strona archiwalna

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 11 oraz ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zamieszczono poniżej w załączeniu.

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej dnia 12.04.2018 r.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 17.04.2018 r. przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej sprostowanie ogłoszenia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz zamieszczono je poniżej w załączeniu. W załączonym sprostowaniu dodano dodatkowe informacje, które stanowią jedną całość.

Załączniki:

PDFSIWZ ZIMA 2018.pdf
DOCZał 01 - formularz oferty.doc
DOCZał 02a - Kędzierzyn - Koźle formularz cenowy.doc
DOCZał 02b - Krapkowice formularz cenowy.doc
DOCZał 02c - Pokój formularz cenowy.doc
DOCZał 03 - edytowalna wersja formularza JEDZ.doc
PDFZał 04 - instrukcja wypełniania JEDZ.pdf
DOCZał 05 - ośw. o przynależności do tej samej grupy kapitałowej.doc
DOCZał 06 - wzór zobowiązania podmiotu trzeciego.doc
DOCZał 07 - Wykaz osób.doc
DOCZał 08a- Wykaz potencjału techn. Zad. nr 1 Kędzierzyn-Koźle.doc
DOCZał 08b - Wykaz potencjału techn. Zad. nr 2 Krapkowice.doc
DOCZał 08c- Wykaz potencjału techn. Zad. nr 3 Pokój.doc
PDFZał 09 projekt umowy.pdf
PDFZał 10 warunki realizacji usług 2018-2020.pdf
PDFZał 11 Specyfikacje Techniczne.pdf
PDFZima - ogłoszenie opublikowane w DzUUE.pdf
PDFZima - sprostowanie do ogł. op. w DzUUE.pdf