Przejdź do treści strony WCAG

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn.: „Przebudowa obiektów mostowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 407 w miejscowości Kubice"

Strona archiwalna

 


Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 20 oraz ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urządowym Unii Europejskiej zamieszczono poniżej w załączeniu.

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej dnia 12.04.2018 r.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 17.04.2018 r. przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej sprostowanie ogłoszenia opublikowanego w DzUUE oraz umieszczono je poniżej w załączeniu. W załączonym sprostowaniu dodano dodatkowe informacje, które stanowią jedną całość.

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 17.04.2018 r. pod numerem 543430-N-2018.

Uwaga!

W dniu 10.05.2018 r. dodano pismo informujące o zmianach w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodano nowe strony specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr 13, 21 i 55.

W związku z wprowadzonymi zmianami zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 05.06.2018 r. do godz. 11:00.

 

Uwaga!

W dniu 14.05.2018 r. dodano opublikowane ogłoszenie o sprostowaniu w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

 

Uwaga!

W dniu 23.05.2018 r. dodano pismo do wszystkich pobierających specyfikację istotnych warunków zamówienia zawierające odpowiedzi na pytania.

 

Uwaga!

W dniu 29.05.2018 r. dodano pismo do wszystkich pobierających specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz wynikający z wprowadzonym zmian nowy formularz oferty oraz nowe i obowiązujące strony nr 59 i 60 specyfikacji istotnych warunków zamówienia a także ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych i sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 29.05.2018 r.

Załączniki:

PDFpismo do wszystkich pobierających SIWZ_dodano 29.05.2018.pdf
PDFsprostowanie-ogł zmian lub dodatk inf DZUUE_dodano 29.05.2018.pdf
PDFogłoszenie o zmienie ogłoszenia BZP_dodano 29.05.2018.pdf
PDFnowe strony 59 i 60 SIWZ_dodano 29.05.2018.pdf
DOCnowy zał nr 01-formularz oferty_dodano 29.05.2018.doc
 


PDFpismo do wszystkich pobierających SIWZ_dodano 23.05.2018.pdf
 

PDFogłoszenie-sprostowanie DzUUE.pdf
PDFogłoszenie o zmianie ogłoszenia-BZP.pdf
 

 

PDFpismo do wszystkich pob. SIWZ_dodano 10.05.2018.pdf
PDFnowa strona 13 SIWZ_dodano 10.05.2018.pdf
PDFnowa strona 21 SIWZ_dodano 10.05.2018.pdf
PDFnowa strona 55 SIWZ_dodano 10.05.2018.pdf
 

PDFWyk. proj. DW 407 Kubice-ogłoszenie o zam. opubl. w DzUUE.pdf
PDFWyk. proj. DW 407 Kubice-ogł. sprost.+potw przekaz do UPUE.pdf
PDFWyk. proj. DW 407 Kubice-ogłoszenie o zam. zamieszcz. w BZP.pdf
PDFWyk. proj. DW 407 Kubice-SIWZ.pdf

DOCWyk. proj. DW 407 Kubice-zał nr 01a-wykaz osób.doc
XLSWyk. proj. DW 407 Kubice-zał nr 02-formularz cenowy.xls
DOCWyk. proj. DW 407 Kubice-zał nr 03-JEDZ.doc
PDFWyk. proj. DW 407 Kubice-zał nr 04-instrukcja wypełn. JEDZ.pdf
DOCWyk. proj. DW 407 Kubice-zał nr 05-lista podm..doc
DOCWyk. proj. DW 407 Kubice-zał nr 06-wzór zobowiąz..doc
DOCWyk. proj. DW 407 Kubice-zał nr 07-wykaz usług.doc
DOCWyk. proj. DW 407 Kubice-zał nr 08-wykaz osób.doc
DOCWyk. proj. DW 407 Kubice-zał nr 09-ośw. projektanta.doc
PDFWyk. proj. DW 407 Kubice-zał nr 10-projekt umowy.pdf
DOCWyk. proj. DW 407 Kubice-zał nr 10a-ośw. o zatr..doc
XLSXWyk. proj. DW 407 Kubice-zał nr 11-harmonogram prac.xlsx
XLSWyk. proj. DW 407 Kubice-zał nr 12-prz. kosztorysu of..xls
PDFWyk. proj. DW 407 Kubice-zał nr 13-prz. przedmiaru robót.pdf
PDFWyk. proj. DW 407 Kubice-zał nr 14-prz. założeń do koszt. inw..pdf
PDFWyk. proj. DW 407 Kubice-zał nr 15-prz. koszt. inwestorskiego.pdf
PDFWyk. proj. DW 407 Kubice-zał nr 16-prz. kalkulacji cen jedn..pdf
PDFWyk. proj. DW 407 Kubice-zał nr 17-parametry odwiertów.pdf
ATHWyk. proj. DW 407 Kubice-zał nr 18-prz. pliku w NORMIE.ath
JPEGWyk. proj. DW 407 Kubice-zał nr 19-mapa.jpeg
DOCWyk. proj. DW 407 Kubice-zał nr 20-prot. przekazania.doc