Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO WĘZŁÓW AUTOSTRADY A4 GOGOLIN I OLSZOWA. ZADANIE 9. BUDOWA OBWODNICY DOBRODZIENIA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 901

Strona archiwalna

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 13 oraz ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej zamieszczono poniżej w załączeniu.

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej dnia 12.04.2018 r.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 17.04.2018 r. przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej sprostowanie ogłoszenia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz zamieszczono je poniżej w załączeniu.
W załączonym sprostowaniu dodano dodatkowe informacje, które stanowią jedną całość

 

UWAGA NR 1:
W dniu 17.05.2018 r. zamieszczono poniżej w załączeniu pismo w sprawie dokonania zmian specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wynikające z wprowadzonych zmian poniższe załaczniki:

1) Nowa i obowiązująca strona nr  7 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2) Nowa i obowiązująca strona nr 13 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3) Nowa i obowiązująca strona nr 14 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4) Nowa i obowiązująca strona nr 15 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5) Nowa i obowiązująca strona nr 30 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
6) Nowy i obowiązujący  Zał. nr 01 - Formularz oferty.
7) Zał. nr 03a - Formularz JEDZ-ESPD.
8) Zał. nr 04a - Instrukcja lektronicznego narzędzia do wypełnienia JEDZ/ESPD.

Jednocześnie usunięto ze strony internetowej zamieszczony w dniu 17.04.2018 r. stary, nieaktualny załącznik:
,,Zał. nr 01 - formularz oferty - Obwodnica Dobrodzienia".

 

UWAGA NR 2:
W dniu 18.05.2018 r. dodano w załączeniu przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o sprostowaniu.

UWAGA NR 3:
W dniu 21.05.2018 r. dodano w załączeniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o sprostowaniu (2018/S 095-214975).

 

UWAGA NR 4:
W dniu 22.05.2018 r. zamieszczono poniżej w załączeniu pismo z udzielonymi odpowiedziami na pytania zadane przez wykonawców wraz z wprowadzonymi zmianami oraz wynikające z udzielonych odpowiedzi i wprowadzonych zmian poniższe załączniki:

1) Nowy, zmieniony i obowiązujący Kosztorys ofertowy (Obwodnica).
2) Nowy, zmieniony i obowiązujący Kosztorys ofertowy (Rondo turbinowe).
3) Nowy, zmieniony i obowiązujący Przedmiar robót (Obwodnica).
4) Nowy, zmieniony i obowiązujący Przedmiar robót (Rondo turbinowe).
5) Nowy, zmieniony i obowiązujący Projekt Umowy.
6) Nowe, zmienione i obowiązujące Specyfikacje Techniczne (Obwodnica).
7) Uzupełniona dokumentacja geologiczna.

Jednocześnie usunięto ze strony internetowej zamieszczone w dniu 17.04.2018 r.stare, nieaktualne załączniki:
,,Zał. nr 02a - Kosztorys ofertowy (Obwodnica) - Obwodnica Dobrodzienia",
,,Zał. nr 02b - Kosztorys ofertowy (Rondo turbinowe) - Obwodnica Dobrodzienia",
,,Zał. nr 02c - Przedmiar robót (Obwodnica) V2 - Obwodnica Dobrodzienia",
,,Zał. nr 02d - Przedmiar robót (Rondo turbinowe) V2 - Obwodnica Dobrodzienia",
,,Zał. nr 07  - Projekt Umowy - Obwodnica Dobrodzienia",
,,Zał. nr 12  - Specyfikacje Techniczne cz. 1 Obwodnica Dobrodzienia".

 

UWAGA NR 5:
W dniu 23.05.2018 r. zamieszczono poniżej w załączeniu pismo z udzielonymi odpowiedziami na pytania zadane przez jednego z wykonawców.

 

Załączniki:

PDFPismo z odp. na pyt. 2 Obwodnica Dobrodzienia dodane 23.05.2018 r.pdf
 

PDF0. Pismo z odp. na pyt. 1 Obwodnica Dobrodzienia dodane 22.05.2018 r.pdf
XLSX1. Nowy i obowiązujący Zał. nr 02a - Kosztorys ofertowy (Obwodnica Dobrodzienia) dodany 22.05.2018 r.xlsx
XLSX2. Nowy i obowiązujący Zał. nr 02b - Kosztorys ofertowy (Rondo turbinowe) dodany 22.05.2018 r.xlsx
PDF3. Nowy i obowiązujący Zał. nr 02c - Przedmiar robót (Obwodnica Dobrodzienia) v3 dodany 22.05.2018 r.pdf
PDF4. Nowy i obowiązujący Zał. nr 02d - Przedmiar robót (Rondo turbinowe) v3 dodany 22.05.2018 r.pdf
PDF5. Nowy i obowiązujący Zał. nr 07 - Projekt umowy - Obwodnica Dobrodzienia dodany 22.05.2018 r.pdf
PDF6. Nowy i obowiązujący Zał. nr 12 - Specyfikacje Techniczne Obwodnica Dobrodzienia v3 dodany 22.05.2018 r.pdf
ZIP7. Uzupełniona dokumentacja geologiczna dodana 22.05.2018 r.zip
 

PDFSprostowanie ogłoszenia - ogłoszenie zmian opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE dodane 21.05.2018 r.pdf
 

PDFSprostowanie ogłoszenia - ogłoszenie zmian przekazane Urzędowi Publikacji UE dodane 18.05.2018 r.pdf
 

PDF0. Pismo w sprawie dokonania zmian SIWZ Obwodnica Dobrodzienia dodane 17.05.2018 r.pdf
DOCX1. Nowa i obowiązująca str. nr 7 SIWZ dodana 17.05.2018 r.docx
DOCX2. Nowa i obowiązująca str. nr 13 SIWZ dodana 17.05.2018 r.docx
DOCX3. Nowa i obowiązująca str. nr 14 SIWZ dodana 17.05.2018 r.docx
DOCX4. Nowa i obowiązująca str. nr 15 SIWZ dodana 17.05.2018 r.docx
DOCX5. Nowa i obowiązująca str. nr 30 SIWZ dodana 17.05.2018 r.docx
DOC6. Nowy i obowiązujący Zał. nr 01 - Formularz oferty dodany 17.05.2018 r.doc
ZIP7. Zał. nr 03a - Formularz JEDZ-ESPD dodany 17.05.2018 r.zip
PDF8. Zał. nr 04a - Instrukcja elektronicznego narzedzia do wypełnienia JEDZ-ESPD dodana 17.05.2018 r.pdf
 

PDFOgłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dz. Urz. UE - Obwodnica Dobrodzienia.pdf
PDFOgłoszenie zmian - Sprostowanie ogłoszenia przekazane Urz. Publikacji UE - Obwodnica Dobrodzienia.pdf
PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Obwodnica Dobrodzienia.pdf
-
XLSXZał. nr 02 - Kosztorys ofertowy - zestawienie zbiorcze - Obwodnica Dobrodzienia.xlsx
-
-
-
-
DOCZał. nr 03 - Standardowy Formularz JEDZ - Obwodnica Dobrodzienia.doc
PDFZał. nr 04 - Instrukcja wypelniania JEDZ - Obwodnica Dobrodzienia.pdf
DOCZał. nr 05 - Oświadczenie o grupie kapitałowej - Obwodnica Dobrodzienia.doc
DOCZał. nr 06 - Wzór zobowiązania podm. trzeciego - Obwodnica Dobrodzienia.doc
-
DOCZał. nr 08 - Wykaz robót - Obwodnica Dobrodzienia.doc
DOCZał. nr 09 - Wykaz osób - Obwodnica Dobrodzienia.doc
DOCZał. nr 10 - Wykaz narzędzi - potencjału techniczn. - Obwodnica Dobrodzienia.doc
ZIPZał. nr 11 - Dok. projektowa Obwodnica Dobrodzienia cz. 01 br. sanitarna 1.zip
ZIPZał. nr 11 - Dok. projektowa Obwodnica Dobrodzienia cz. 02 br. sanitarna 2.zip
ZIPZał. nr 11 - Dok. projektowa Obwodnica Dobrodzienia cz. 03 docel. organ. ruchu.zip
ZIPZał. nr 11 - Dok. projektowa Obwodnica Dobrodzienia cz. 04 drogówka 1.zip
ZIPZał. nr 11 - Dok. projektowa Obwodnica Dobrodzienia cz. 05 drogówka 2.zip
ZIPZał. nr 11 - Dok. projektowa Obwodnica Dobrodzienia cz. 06 elektroenergetyka.zip
ZIPZał. nr 11 - Dok. projektowa Obwodnica Dobrodzienia cz. 07 inżynieria.zip
ZIPZał. nr 11 - Dok. projektowa Obwodnica Dobrodzienia cz. 08 melioracje.zip
ZIPZał. nr 11 - Dok. projektowa Obwodnica Dobrodzienia cz. 09 telekomunikacja.zip
ZIPZał. nr 11 - Dok. projektowa Obwodnica Dobrodzienia cz. 10 zieleń.zip
ZIPZał. nr 11 - Dok. projektowa Rondo turbinowe cz. 1.zip
ZIPZał. nr 11 - Dok. projektowa Rondo turbinowe cz. 2.zip
-
PDFZał. nr 12 - Specyfikacje Techniczne cz. 2 Rondo turbinowe Dobrodzień v2.pdf
ZIPZał. nr 13 - Decyzje i uzgodnienia cz. 1.zip
ZIPZał. nr 13 - Decyzje i uzgodnienia cz. 2.zip