Przejdź do treści strony WCAG

WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO DLA ZADANIA PN.: "ZMIANA PRZEBIEGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 409 WRAZ Z BUDOWĄ WIADUKTU NAD LINIĄ KOLEJOWĄ PKP W MIEJSCOWOŚCI GOGOLIN"-INFORMACJA

Strona archiwalna

 

                                        INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W dniu 17.07.2018 r. poniżej w załączeniu zamieszczono pismo z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty w pliku o nazwie:

"Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  - Wykonanie projektu bud.-wyk. Gogolin.pdf"

Załącznik:

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie projektu bud.-wyk. Gogolin.pdf
 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

W dniu 20.04.2018 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informację z otwarcia ofert.

PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf
 

Zamawiający przypomina, że wykonawcy, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania zobowiązani są w terminie 3 dni od daty ukazania się powyższej informacji (zbiorczego zestawienia ofert) do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dostępny jest w poniższym linku):

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn.: "Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 409 wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową PKP w miejscowości Gogolin"