Przejdź do treści strony WCAG

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 423 na odcinku Januszkowice – Kędzierzyn-Koźle od km 45+300 do km 46+299 (odcinek leśny)”-

Strona archiwalna

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W dniu 17.05.2018 r. poniżej w załączeniu zamieszczono pismo z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - DW 423 Januszkowice-Kędzierzyn-Koźle.pdf

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

W dniu 25.04.2018 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informację z otwarcia ofert:

PDFInformacja z otwarcia ofert - DW 423 Januszkowice-Kędzierzyn-Koźle.pdf
 

Zamawiający przypomina, że wykonawcy, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania zobowiązani są w terminie 3 dni od daty ukazania się powyższej informacji (zbiorczego zestawienia ofert) do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dostępny jest w poniższym linku):

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 423 na odcinku Januszkowice – Kędzierzyn-Koźle od km 45+300 do km 46+299 (odcinek leśny)