Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Żędowice - Kielcza-

Strona archiwalna

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W dniu 07.06.2018 r. poniżej w załączeniu zamieszczono pismo z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Załącznik:

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -Wyk. proj. DW 901 - Żędowice-Kielcza.pdf
 

 

 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

W dniu 26.04.2018 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informację z otwarcia ofert:

PDFInformacja z otwarcia ofert - Wyk. proj. DW 901 -Żędowice - Kielcza.pdf
 

Zamawiający przypomina, że wykonawcy, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania zobowiązani są w terminie 3 dni od daty ukazania się powyższej informacji (zbiorczego zestawienia ofert) do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dostępny jest w poniższym linku):

„Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Żędowice - Kielcza””