Przejdź do treści strony WCAG

POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO WĘZŁÓW AUTOSTRADY A4 GOGOLIN - OLSZOWA. ETAP 12. ROZBUDOWA SKRZYŻOWANIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 494 W M. ŚWIERCZE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ DROGI W KM 19+462,00 - 20+907,40...

Strona archiwalna

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W dniu 21.06.2018 r. poniżej w załączeniu zamieszczono pismo z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty.

PDFinformacja o wyborze oferty.pdf
 

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

W dniu 21.06.2018 r. poniżej w załączeniu zamieszczono pismo z informacją o ochronie danych osobowych.

PDFinformacja o ochronie danych osobowych.pdf

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

W dniu 27.04.2018 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informację z otwarcia ofert.

PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf
 

Zamawiający przypomina, że wykonawcy, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania zobowiązani są w terminie 3 dni od daty ukazania się powyższej informacji (zbiorczego zestawienia ofert) do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dostępny jest w poniższym linku):

POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO WĘZŁÓW AUTOSTRADY A4 GOGOLIN - OLSZOWA. ETAP 12. ROZBUDOWA SKRZYŻOWANIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 494 W M. ŚWIERCZE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ DROGI W KM 19+462,00 - 20+907,40..