Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZABEZPIECZENIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 407 POPRZEZ NAPRAWĘ MURU OPOROWEGO ZLOKALIZOWANEGO W PASIE DROGOWYM W M. RYNARCICE

Strona archiwalna

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 11 oraz ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczono poniżej w załączeniu.

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 11.05.2018 r. pod numerem 556716-N-2018.

UWAGA NR 1:
W dniu 24.05.2018 r. zamieszczono poniżej w załączeniu pismo z udzieloną odpowiedzią na pytanie zadane przez wykonawcę oraz wynikające z odpowiedzi załączniki:
1) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 24.05.2018 r. pod numerem 500116126-N-2018 z dnia 24-05-2018 r.
2) Zmienioną i obowiązującą stronę nr 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3) Zmienioną i obowiązującą stronę nr 5 i 6 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4) Zmienioną i obowiązującą stronę nr 19 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5) Zmieniony i obowiązujący załącznik nr 7 – wykaz robót budowlanych.

Jednocześnie usunięto ze strony internetowej stare, nieaktualne załączniki.

W związku z udzieloną odpowiedzią i wprowadzonymi zmianami zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień 08.06.2018 r. na godz. 10:00. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 08.06.2018 r. o godz. 10:15.

UWAGA nr 2:

W dniu 01.06.2018 r. zamieszczono poniżej w załączeniu pismo do wszystkich pobierających specyfikację istotnych warunków zamówienia z informacją o zmianach oraz wynikające z wprowadzonych zmian nowe załączniki:
1) nowe strony nr 24 i 25 specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
2) nowy, obowiązujący załącznik nr 1 - formularz oferty (stary nieaktualny usunięto ze strony internetowej zamawiającego),
3) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 01.06.2018r.

Załączniki:

PDFMur oporowy Rynarcice - nowe strony 24 i 25 SIWZ - dodane 01.02.2018.pdf
PDFMur oporowy Rynarcice - ogłoszenie o zm. ogł. - dodane 01.06.2018.pdf
PDFMur oporowy Rynarcice - pismo ze zm. SIWZ - dodane 01.06.2018.pdf
DOCMur oporowy Rynarcice Zał. nr 01 - formularz oferty - dodane 01.06.2018.doc
 

PDFMur oporowy Rynarcice - strona 19 SIWZ - 24.05.2018.pdf
PDFMur oporowy Rynarcice - strona 2 SIWZ - 24.05.2018.pdf
PDFMur oporowy Rynarcice - strona 5 i 6 SIWZ - 24.05.2018.pdf
DOCMur oporowy Rynarcice Zał. nr 07 - NOWY wykaz robót - 24.05.2018.doc
PDFMur Rynarcice - ogłoszenie o zm. ogł. 24.05.2018.pdf
PDFMur Rynarcice - pismo ze zmianą warunku - dodane 24.05.2018.pdf
 

PDFMur oporowy Rynarcice - ogłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFMur oporowy Rynarcice - SIWZ.pdf

XLSMur oporowy Rynarcice Zał. nr 02a - kosztorys ofertowy.xls
PDFMur oporowy Rynarcice Zał. nr 02b - przedmiar.pdf
DOCMur oporowy Rynarcice Zał. nr 03 - ośw. art. 25a wykl..doc
DOCMur oporowy Rynarcice Zał. nr 04 - ośw. art. 25a war..doc
DOCMur oporowy Rynarcice Zał. nr 05 - lista podmiotów.doc
DOCMur oporowy Rynarcice Zał. nr 06 - zobowiązanie podmiotu trzeciego.doc

DOCMur oporowy Rynarcice Zał. nr 08 - wykaz osób.doc
DOCMur oporowy Rynarcice Zał. nr 09 - wykaz sprzętu.doc
PDFMur oporowy Rynarcice Zał. nr 10 - projekt umowy.pdf
PDFMur oporowy Rynarcice Zał. nr 11 - Specyfikacje techniczne.pdf