Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO DLA INWESTYCJI: ROZBUDOWA CIĄGU KOMUNIKACYJN. NA OSI PÓŁNOC -POŁUDNIE - DR. WOJ. NR 454 – ROZBUDOWA DR. WOJ. NR 454 WRAZ Z BUDOWĄ CIĄGU PIESZO - ROWEROWEGO W M. POKÓJ W KM 28+549,25 DO KM 29+647,38 Z PODZIAŁEM NA ZADANIA

Strona archiwalna

 

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 14 oraz ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczono poniżej w załączeniu.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 14.05.2018 r. pod numerem 556834-N-2018 z dnia 14-05-2018 r.

Załączniki:

PDFOgłoszenie o zamówieniu - Nadzór Pokój.pdf
PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Nadzór Pokój.pdf
DOCZał. nr 01 - formularz oferty - Nadzór Pokój.doc
XLSZał. nr 02a - Formularz cenowy na Zad. 1 - Nadzór Pokój.xls
XLSZał. nr 02b - Formularz cenowy na Zad. 2 - Nadzór Pokój.xls
DOCZał. nr 03 - Ośw. art. 25a wykluczenie - Nadzór Pokój.doc
DOCZał. nr 04 - Ośw. art. 25a warunki - Nadzór Pokój.doc
DOCZał. nr 05 - Lista podmiotów grupa kapit. - Nadzór Pokój.doc
DOCZał. nr 06 - Wzór zobowiązania innego podmiotu - Nadzór Pokój.doc
DOCZał. nr 07a-07b - Wykaz usług zad. 1-2 - Nadzór Pokój.doc
DOCZał. nr 08a-08b - Wykaz osób zad. 1-2 - Nadzór Pokój.doc
PDFZał. nr 09 - Projekt Umowy - Nadzór Pokój.pdf
PDFZał. nr 10 - Zakres czynności i obowiązków nadzoru - Nadzór Pokój.pdf
PDFZał. nr 11 - Zadania Inżyniera Koordynatora - Nadzór Pokój.pdf
PDFZał. nr 12 - Przedmiar robót - Pokój V7.pdf
ZIPZał. nr 13 - Dokumentacja projektowa - Pokój.zip
PDFZał. nr 14 - Specyfikacje Techniczne - Pokój v4.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  14-05-2018
  przez: Jarosław Sołtysek
 • opublikowano:
  14-05-2018 13:41
  przez: Jarosław Sołtysek
 • podmiot udostępniający:
  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  odwiedzin: 489
Dane jednostki:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
45-231 Opole
ul. Oleska 127
NIP: 754-25-57-300 REGON: 000126528

Dane kontaktowe:

tel.: 77 459 18 00
fax: 77 458 13 52
e-mail: kancelaria@zdw.opole.pl
strona www: zdw.opole.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×