Przejdź do treści strony WCAG

PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO DLA INWESTYCJI: ROZBUDOWA CIĄGU KOMUNIK. NA OSI PÓŁNOC -POŁ. - DR. WOJ. NR 454 – ROZBUDOWA DR. WOJ. NR 454 WRAZ Z BUDOWĄ CIĄGU PIESZO - ROWEROWEGO W M. POKÓJ W KM 28+549,25 DO KM 29+647,38 Z PODZIAŁEM NA ZAD - Informacja

Strona archiwalna

 

                               

        INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT NA ZADANIE NR 1 i 2

W dniu 13.06.2018 r. poniżej w załączeniu zamieszczono pismo z informacją o wyborze najkorzystniejszych ofert na zadanie nr 1 i 2 w pliku o nazwie:

"Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na zad. nr 1 i 2 - Pełnienie Nadzoru Pokój.pdf"

Załącznik:

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na zad. nr 1 i 2 - Pełnienie Nadzoru Pokój.pdf
 

                    INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DODATKOWYCH

W dniu 29.05.2018 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informację z otwarcia ofert dodatkowych:

PDFInformacja z otwarcia ofert dodatkowych - Pełnienie Nadzoru Pokój.pdf
 

                    INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

W dniu 29.05.2018 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informację o ochronie danych osobowych:

PDFOchrona danych - Pełnienie Nadzoru Pokój.pdf
 

 

                             INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

W dniu 22.05.2018 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informację z otwarcia ofert:

PDFInformacja z otwarcia ofert - Pełnienie Nadzoru Pokój.pdf

 

Zamawiający przypomina, że wykonawcy, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania zobowiązani są w terminie 3 dni od daty ukazania się powyższej informacji (zbiorczego zestawienia ofert) do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dostępny jest w poniższym linku): 

PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO DLA INWESTYCJI: ROZBUDOWA CIĄGU KOMUNIKACYJN. NA OSI PÓŁNOC -POŁUDNIE - DR. WOJ. NR 454 – ROZBUDOWA DR. WOJ. NR 454 WRAZ Z BUDOWĄ CIĄGU PIESZO - ROWEROWEGO W M. POKÓJ W KM 28+549,25 DO KM 29+647,38 Z PODZIAŁEM NA ZADANIA