Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PEŁN. NADZ. INW. DLA INW.: „POPR. POŁĄCZ. POŁUD. CZĘŚCI WOJ. OPOL. Z AUTOSTRADĄ A4. ZAD. 6. ROZBUD. DR. WOJ. NR 416 W M. RZEPCZE OD KM 9+900 DO KM 11+450 ORAZ OD KM 11+450 DO KM 12+500 Z PODZIAŁEM NA ZADANIA-

Strona archiwalna

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
NA ZADANIE NR 1


Dnia 12.06.2018 r. zamieszczono w załączeniu pismo z informacją o wyborze oferty na zadanie nr 1.


Załączniki:
1. Pismo z informacją o wyborze oferty na zadanie nr 1:

PDF18ogłwynwww.pdf

 

                             INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA ZADANIA NR 2 I 3

W dniu 01.06.2018 r. poniżej w załączeniu zamieszczono pismo z informacją o unieważnieniu postępowania na zadania nr 2 i 3 w pliku o nazwie:

"Informacja o unieważnieniu postępowania na zad. nr 2 i 3 - Pełnienie nadzoru Rzepcze.pdf"

Załącznik:

PDFInformacja o unieważnieniu postępowania na zad. 2 i 3 - Pełnienie nadzoru Rzepcze.pdf
 


                                       INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

W dniu 01.06.2018 r. poniżej w załączeniu zamieszczono informację o ochronie danych osobowych:

Załącznik:

PDFOchrona danych osobowych - Pełnienie nadzoru Rzepcze.pdf
 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

W dniu 24.05.2018 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informację z otwarcia ofert.

PDF18ZP-2.pdf


Zamawiający przypomina, że wykonawcy, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania zobowiązani są w terminie 3 dni od daty ukazania się powyższej informacji (zbiorczego zestawienia ofert) do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dostępny jest w poniższym linku):

PEŁN. NADZ. INW. DLA INW.: „POPR. POŁĄCZ. POŁUD. CZĘŚCI WOJ. OPOL. Z AUTOSTRADĄ A4. ZAD. 6. ROZBUD. DR. WOJ. NR 416 W M. RZEPCZE OD KM 9+900 DO KM 11+450 ORAZ OD KM 11+450 DO KM 12+500 Z PODZIAŁEM NA ZADANIA