Przejdź do treści strony WCAG

Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia i prowadzonej działalności oraz ubezpieczenia mienia Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu oraz podległych oddziałów teren. w okresie 24 m-cy

Strona archiwalna

 


Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr od 01 do 05 oraz ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.05.2018 r. pod numerem 562372-N-2018 zamieszczono poniżej w załączeniu.

 

Uwaga nr 1!

W dniu 29.05.2018 r.  zamieszczono poniżej w załączeniu pismo do wszystkich pobierających specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz wynikające z wprowadzonych zmian nowe załączniki DRUK nr 1 Formularz A - ZADANIE A i Formularz B - ZADANIE B, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.05.2018 r. oraz nowe i obowiązujące strony nr 19 i 20 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uwaga nr 2!

W dniu 01.06.2018 r. zamieszczono poniżej w załączeniu pismo do wszystkich pobierających specyfikację istotnych warunków zamówienia, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 01.06.2018 r. pod numerem 500122802-N-2018  oraz nową i obowiązującą stronę nr 14 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający informuje, że przedłużył termin składania ofert na dzień 07.06.2018 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 07.06.2018 r. o godz. 10:15.

 

UWAGA NR 3!

W dniu 05.06.2018 r. zamieszczono poniżej w załączeniu pismo do wszystkich pobierających specyfikację istotnych warunków zamówienia,  ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.06.2018 r.  pod numerem 500125315-N-2018  oraz nową i obowiązującą stronę nr 14 specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz nowe i  obowiązujące załączniki: druk nr 3.

Zamawiający informuje, że przedłużył termin składania ofert na dzień 08.06.2018 r. do godz. 11:00. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 08.06.2018 r. o godz. 11:15.

Równocześnie zamawiający informuje, że usunął stare i nieaktualne załączniki: druk nr 3.

Załączniki:

PDFdo wszystkich pob SIWZ_dodano 20180605.pdf
PDFnowa i obowiązująca str 14 SIWZ_dodano 20180605.pdf
PDFogłoszenie o zmianie ogłoszenia_dodano 20180605.pdf
PDFdruk nr 3 karta ryzyka-ub OC- Zad. A_dodano 20180605.pdf
PDFdruk nr 3 ub maszyn i urządzeń od ryzyk i awarii-Zad. B_dodano 20180605.pdf
PDFdruk nr 3 ub mienia od kradzieży oraz szyb - Zad. B._dodano 20180605.pdf
PDFdruk nr 3 ub mienia od ognia i innych zdarzeń-Zad. B._dodano 20180605.pdf
PDFdruk nr 3 ub sprzętu elektr - Zad. B._dodano 20180605.pdf
 

 

PDFpismo do wszystkich pob SIWZ_dodano 01.06.2018.pdf
PDFogłoszenie o zmianie ogłoszenia_dodano 01.06.2018.pdf
PDFnowa i obowiązująca str 14 SIWZ_dodano 01.06.2018.pdf
 

PDFpismo do wszystkich pobierających SIWZ_dodano 29.05.2018.pdf
PDFogłoszenie o zmianie ogłoszenia_dodano 29.05.2018.pdf
PDFnowa strona 19 i 20 SIWZ_dodano 29.05.2018.pdf
DOCnowy druk nr 01-formularz oferty A_dodano 29.05.2018.doc
DOCnowy druk nr 01-formularz oferty B_dodano 29.05.2018.doc
 

PDFUbezpieczenie OC i mienia-ogłoszenie BZP.pdf
PDFUbezpieczenie OC i mienia-SIWZ.pdf

DOCUbezpieczenie OC i mienia-druk nr 02.1.a-ośw. o braku podst. wykl..doc
DOCUbezpieczenie OC i mienia-druk nr 02.1.b-ośw. o spełn. war..doc
DOCUbezpieczenie OC i mienia-druk nr 02.2-lista podmiotów.doc
DOCUbezpieczenie OC i mienia-druk nr 02.3-wzór zobow..doc

PDFUbezpieczenie OC i mienia-druk nr 4-umowa generalna-majątek.pdf
PDFUbezpieczenie OC i mienia-druk nr 4-umowa generalna-OC.pdf
PDFUbezpieczenie OC i mienia-druk nr 5-procedura likw szkód.pdf