Przejdź do treści strony WCAG

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU W SEZONACH ZIMOWYCH 2018/2019 I 2019/2020 Z PODZIAŁEM NA ZADANIA - Informacja

Strona archiwalna

 

       

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W dniu 28.06.2018 r. poniżej w załączeniu zamieszczono pismo z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Załącznik:PDFinformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
 

                       

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

W dniu 28.05.2018 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informację z otwarcia ofert:

PDFInformacja z otwarcia ofert - Zimowe utrzymanie dróg 2018.2019 i 2019.2020.pdf
 

 

Zamawiający przypomina, że wykonawcy, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania zobowiązani są w terminie 3 dni od daty ukazania się powyższej informacji (zbiorczego zestawienia ofert) do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dostępny jest w poniższym linku):

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU W SEZONACH ZIMOWYCH 2018/2019 I 2019/2020 Z PODZIAŁEM NA ZADANIA