Przejdź do treści strony WCAG

POPRAWA POŁĄCZENIA POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z AUTOSTRADĄ A4. ZADANIE 7: ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 408 NA ODCINKU BIERAWA – KORZONEK W KM 7+500-10+220 - Informacja

Strona archiwalna

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

W dniu 20.07.2018 r. zamieszczono poniżej w załączeniu pismo z informacją o unieważnieniu postępowania:

PDFRozbudowa drogi Bierawa-Korzonek - pismo uniew. BIP.pdf
 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

PDFZP-2 Rozbudowa drogi Bierawa-Korzonek.pdf
 

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

PDFRozbudowa drogi Bierawa Korzonek - ochrona danych.pdf

Zamawiający przypomina, że wykonawcy, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania zobowiązani są w terminie 3 dni od daty ukazania się powyższej informacji (zbiorczego zestawienia ofert) do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dostępny jest w poniższym linku):

Strona archiwalna POPRAWA POŁĄCZENIA POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z AUTOSTRADĄ A4. ZADANIE 7: ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 408 NA ODCINKU BIERAWA – KORZONEK W KM 7+500-10+220