Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO WĘZŁÓW AUTOSTRADY A4 GOGOLIN I OLSZOWA. ZADANIE 9. BUDOWA OBWODNICY DOBRODZIENIA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 901 - Informacja

Strona archiwalna

 

           
            INFORMACJA O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
W dniu 31.10.2018 r. poniżej w załączeniu zamieszczono pismo z informacją o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty w pliku o nazwie:
 
"Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa obwodnicy Dobrodzienia.pdf"
 
Załącznik:

 

            UNIEWAŻNIENIE DECYZJI O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W dniu 20.08.2018 r. poniżej w załączeniu zamieszczono pismo z unieważnieniem decyzji o wyborze najkorzystniejszej oferty w pliku o nazwie:

"Pismo z unieważn. decyzji o wyb. najkorzyst. oferty - Obwodnica Dobrodzienia.pdf"

Załącznik:

PDFPismo z unieważn. decyzji o wyb. najkorzyst. oferty - Obwodnica Dobrodzienia.pdf
 


                    INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W dniu 20.07.2018 r. poniżej w załączeniu zamieszczono pismo z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty w pliku o nazwie:

"Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  - Budowa obwodnicy Dobrodzienia.pdf"

Załącznik:

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa obwodnicy Dobrodzienia.pdf
 

 

                           INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

W dniu 30.05.2018 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informację z otwarcia ofert:

PDFInformacja z otwarcia ofert - Budowa obwodnicy Dobrodzienia.pdf
 

Zamawiający przypomina, że wykonawcy, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania zobowiązani są w terminie 3 dni od daty ukazania się powyższej informacji (zbiorczego zestawienia ofert) do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dostępny jest w poniższym linku): 

POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO WĘZŁÓW AUTOSTRADY A4 GOGOLIN I OLSZOWA. ZADANIE 9. BUDOWA OBWODNICY DOBRODZIENIA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 901

 

 
                 INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

W dniu 30.05.2018 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informację o ochronie danych osobowych:

PDFOchrona danych osobowych - Budowa obwodnicy Dobrodzienia.pdf