Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

„Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pn.: „Poprawa dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin i Olszowa. Etap 11. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Kielcza-granica województwa w km 38+285 do km 41+744" branża elektroenergetyczna

Strona archiwalna

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr od 01 do 014 oraz ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.06.2018 r. pod numerem 566886-N-2018 zamieszczono poniżej w załączeniu.

Załączniki:

PDFDW 901 odcinek Kielcza - Ogł. o zamów. opublik. w BZP.pdf
PDFDW 901 odcinek Kielcza - SIWZ.pdf
DOCDW 901 odcinek Kielcza Zał. nr 01 - formularz oferty.doc
XLSDW 901 odcinek Kielcza Zał. nr 02 - formularz cen..xls
DOCDW 901 odcinek Kielcza Zał. nr 03 - ośw. art. 25a wykl.doc
DOCDW 901 odcinek Kielcza Zał. nr 04 - ośw. art. 25a war.doc
DOCDW 901 odcinek Kielcza Zał. nr 05 - lista podm.doc
DOCDW 901 odcinek Kielcza Zał. nr 06 - wzór zobow.doc
DOCDW 901 odcinek Kielcza Zał. nr 07 - wykaz usług.doc
DOCDW 901 odcinek Kielcza Zał. nr 08 - wykaz osób.doc
PDFDW 901 odcinek Kielcza Zał. nr 09 - projekt umowy.pdf
DOCDW 901 odcinek Kielcza Zał. nr 010 - zakr.czynn.obow.nadz.doc
DOCDW 901 odcinek Kielcza Zał. nr 011 - zad. inż. koord..doc
ZIPDW 901 odcinek Kielcza Zał. nr 012 - przedmiar robót.zip
ZIPDW 901 odcinek Kielcza Zał. nr 013 - dokumentacja projektowa.zip
ZIPDW 901 odcinek Kielcza Zał. nr 014 - SSTWiORB.zip

 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  04-06-2018
  przez: Justyna Kotyś-Bęben
 • opublikowano:
  04-06-2018 14:40
  przez: Justyna Kotyś-Bęben
 • zmodyfikowano:
  04-06-2018 14:54
  przez: Justyna Kotyś-Bęben
 • podmiot udostępniający:
  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  odwiedzin: 342
Dane jednostki:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
45-231 Opole
ul. Oleska 127
NIP: 754-25-57-300 REGON: 000126528

Dane kontaktowe:

tel.: 77 459 18 00
fax: 77 458 13 52
e-mail: kancelaria@zdw.opole.pl
strona www: zdw.opole.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×