Przejdź do treści strony WCAG

Majster OT Głubczyce

WA.1040.6.2018

 

 

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH

W OPOLU

Oddział  Terenowy w Głubczycach

 

poszukuje kandydata na stanowisko

Majster

 

I. Informacje ogólne dotyczące stanowiska:

 1. Miejsce pracy: Oddział Terenowy w Głubczycach, ul. Kościuszki 8
 2. Wymiar etatu: pełny etat 

3. Przewidywana data zatrudnienia: od zaraz

II. Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. Wykształcenie: - wykształcenie wyższe budowlane ( preferowana specjalność drogowo – mostowa) lub wykształcenie średnie drogowe
 4. Kwalifikacje zawodowe (umiejętność i wiedza):

   - znajomość przepisów z zakresu działania drogownictwa, kompetencji administracji 

   drogowej i samorządowej; umiejętność pracy w zespole i zarządzania nim.

  5. Prawo jazdy kat. B

            III. Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność obsługi komputera w zakresie programów: Excel,  Word.
 2. Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.

IV. Zakres zadań wynikających na stanowisku:

 1. Dokonywanie objazdów kontrolno – interwencyjnych dróg w obrębie Oddziału dla oceny stanu dróg, urządzeń drogowych i obiektów mostowych, prowadzenie Dziennika czynności, Dziennika objazdów, Książki obiektów inżynierskich.
 2. Organizowanie prac interwencyjnych przy zabezpieczeniu dróg i obiektów mostowych, awarii zgłaszanych przez Policję, Straż i innych użytkowników ruchu      w czasie wolnym od pracy.
 3. Zapewnienie utrzymania w należytym stanie i czystości oznakowania pionowego dróg i mostów.
 4. Zapewnienie utrzymania w należytym stanie zieleni przydrożnej i drzew.
 5. Podejmowanie działań związanych z likwidacją i zapobieganiem powstawania zastoisk wodnych.
 6. Dbanie o czystość i estetykę pasa drogowego.
 7. Współudział w ustalaniu prac remontowych na drogach i obiektach mostowych.
 8. Organizowanie pracy oraz sprawowanie nadzoru nad wykonywanymi robotami z zakresu bieżącego utrzymania dróg i obiektów mostowych dla Brygady Patrolowej.
 9. Utrzymanie i obsługa sprzętu technicznego będącego na wyposażeniu OT Grodków oraz rozliczanie paliwa.
 10. Kontrolowanie robót obcych w pasie drogowym oraz nadzór nad wykonaniem zgodnie z warunkami zezwoleń.
 11. Kontrolowanie wszelkich reklam i urządzeń obcych w pasie drogowym, które ustawiono bez zezwoleń lub niezgodnie z warunkami zezwolenia.
 12. Czynne uczestnictwo w bieżącym i zimowym utrzymaniu dróg, pełnienie dyżurów Akcji Zima.

V. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny z opisem doświadczenia zawodowego,
 2. życiorys (CV),
 3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

 

Informacja:

Informujemy, że administratorem przekazanych danych osobowych jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole. Dane kontaktowe w sprawach ochrony danych osobowych, w tym dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych osobowych dostępne są pod adresem http://bip.zdw.opole.pl/95/170/informacje-podstawowe-wydzialy.html w zakładce „Informacje Podstawowe”.

Przekazane dane zbierane są w celu realizacji procesu rekrutacyjnego. Dane w zakresie imienia i nazwiska, daty urodzenia, adresu zamieszkania, wykształcenia i doświadczeń zawodowych są przetwarzane w oparciu o przepisy Kodeksu Pracy. Pozostałe podane przez Państwa dane, w tym dane kontaktowe, przetwarzane są na podstawie Państwa zgody w celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych. Dobrowolne podanie tych danych będzie uważane za zgodę na ich przetwarzanie w celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych.

Dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacyjnego i usunięte w przypadku nie podjęcia pracy.

Dane mogą być ujawniane naszym podwykonawcom wyłącznie w zakresie świadczonych dla nas usług, w szczególności usługom hostingu i serwisowi IT.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku wyrażonej zgody na przekazanie danych kontaktowych ma Pan/Pani prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie przy czym wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Brak podania danych objętych zgodą nie będzie stanowić przyczyny odmowy zatrudnienia.