Przejdź do treści strony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn.: „Przebudowa obiektów mostowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 407 w miejscowości Kubice".

Strona archiwalna

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

W dniu 05.06.2018 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informację z otwarcia ofert.

PDFPDFinformacja z otwarcia ofert.pdf
 

Zamawiający przypomina, że wykonawcy, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania zobowiązani są w terminie 3 dni od daty ukazania się powyższej informacji (zbiorczego zestawienia ofert) do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dostępny jest w poniższym linku):

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn.: „Przebudowa obiektów mostowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 407 w miejscowości Kubice"


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Dnia 16.07.2018 r. zamieszczono w załączeniu pismo z informacją o wyborze oferty.


Załączniki:
1. Pismo z informacją o wyborze oferty:

PDF16ogłwynwww.pdf

 

Metryczka
 • wytworzono:
  05-06-2018
  przez: Barbara Łabuz
 • opublikowano:
  05-06-2018 13:48
  przez: Barbara Łabuz
 • zmodyfikowano:
  16-07-2018 10:19
  przez: Bartosz Różycki
 • podmiot udostępniający:
  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  odwiedzin: 694
Dane jednostki:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
45-231 Opole
ul. Oleska 127
NIP: 754-25-57-300 REGON: 000126528

Dane kontaktowe:

tel.: 77 459 18 00
fax: 77 458 13 52
e-mail: kancelaria@zdw.opole.pl
strona www: zdw.opole.pl