Przejdź do treści strony WCAG

ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 382 OD KM 72+834 DO KM 74+451 W MIEJSCOWOŚCI PACZKÓW_

Strona archiwalna

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 18 oraz ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zamieszczono poniżej w załączeniu.

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej dnia 07.06.2018 r.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 11.06.2018 r. przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej sprostowanie ogłoszenia opublikowanego w DzUUE oraz umieszczono je poniżej w załączeniu. W załączonym sprostowaniu dodano dodatkowe informacje, które stanowią jedną całość.

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 11.06.2018 r. pod numerem 570965-N-2018.

UWAGA NR 1:
W dniu 10.07.2018 r. zamieszczono poniżej w załączeniu pismo z udzieloną odpowiedzią na pytanie zadane przez wykonawcę.

Załączniki:

PDFRozbudowa drogi Paczków_- odp.pytania1-BIP-dodane 10.07.2018r.pdf
 

PDFRozbudowa drogi Paczków_- ogłoszenie o zam. op.w DzUUE.pdf
PDFRozbudowa drogi Paczków_- ogłoszenie o zamówieniu zam. w BZP.pdf
PDFRozbudowa drogi Paczków_-SIWZ.pdf
PDFRozbudowa drogi Paczków_-sprostowanie do ogł. op. w DzUUE.pdf
DOCRozbudowa drogi Paczków_Zał. nr 01 - formularz oferty.doc
DOCRozbudowa drogi Paczków_Zał. nr 02 - formularz cenowy.doc
ZIPRozbudowa drogi Paczków_Zał. nr 03 - espd-request.zip
PDFRozbudowa drogi Paczków_Zał. nr 04 - instrukcja wypełniania JEDZ.pdf
PDFRozbudowa drogi Paczków_Zał. nr 04a - instr-el-narz.-do-wypeln-JEDZ.pdf
DOCRozbudowa drogi Paczków_Zał. nr 05 - lista podmiotów.doc
DOCRozbudowa drogi Paczków_Zał. nr 06 - zobowiązanie podmiotu trzeciego.doc
PDFRozbudowa drogi Paczków_Zał. nr 07 - projekt umowy.pdf
DOCRozbudowa drogi Paczków_Zał. nr 08 - wykaz robót.doc
DOCRozbudowa drogi Paczków_Zał. nr 09 - wykaz osób.doc
DOCRozbudowa drogi Paczków_Zał. nr 10 - wykaz potencjału tech..doc
PDFRozbudowa drogi Paczków_Zał. nr 11 - PFU.pdf
PDFRozbudowa drogi Paczków_Zał. nr 12 - Pas graniczny do PFU.pdf
PDFRozbudowa drogi Paczków_Zał. nr 13 - PFU Informacja i promocja.pdf
PDFRozbudowa drogi Paczków_Zał. nr 14 - PFU specyfikacja techniczna asfaltów.pdf
PDFRozbudowa drogi Paczków_Zał. nr 15 - decyzja środowiskowa.pdf
ZIPRozbudowa drogi Paczków_Zał. nr 16 - Odwierty.zip
PDFRozbudowa drogi Paczków_Zał. nr 17 - Mapa.pdf
PDFRozbudowa drogi Paczków_Zał. nr 18 - Schemat oświetlenia dedykowanego.pdf