Przejdź do treści strony WCAG

stanowisko ds. finans.- księg. WA.1040.4.2018

Strona archiwalna

 

WA.1040.4.2018

Załącznik nr 7a

 

 

 

Informacja o wynikach naboru

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu

ul. Oleska 127

45-231 Opole

 

 

Stanowisko ds. finansowo-księgowych

 (określenie stanowiska)

 

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru nie wyłoniono kandydata do zatrudnienia na ww. stanowisko w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Opolu ze względu na nie spełnienie przez kandydatki wskazanych w ogłoszeniu wymogów niezbędnych związanych ze stanowiskiem.