Przejdź do treści strony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

ŚCINKA POBOCZY ORAZ RENOWACJA ROWÓW PRZYDROŻNYCH W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU W PODZIALE NA ZADANIA

Strona archiwalna

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 11 oraz ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczono poniżej w załączeniu.

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 14.06.2018 r. pod numerem 571799-N-2018.

Załączniki:

PDFŚcinka poboczy - ogłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFŚcinka poboczy - SIWZ.pdf
DOCŚcinka poboczy Zał. nr 01 - formularz oferty.doc
XLSXŚcinka poboczy Zał. nr 02a - kosztorys ofertowy zad. 1.xlsx
XLSXŚcinka poboczy Zał. nr 02b - kosztorys ofertowy zad. 2.xlsx
XLSXŚcinka poboczy Zał. nr 02c - kosztorys ofertowy zad. 3.xlsx
DOCŚcinka poboczy Zał. nr 03 - ośw. art. 25a wykl..doc
DOCŚcinka poboczy Zał. nr 04 - ośw. art. 25a war..doc
DOCŚcinka poboczy Zał. nr 05 - lista podmiotów.doc
DOCŚcinka poboczy Zał. nr 06 - zobowiązanie podmiotu trzeciego.doc
DOCŚcinka poboczy Zał. nr 07 - wykaz robót.doc
DOCŚcinka poboczy Zał. nr 08 - wykaz osób.doc
DOCŚcinka poboczy Zał. nr 09 - wykaz sprzętu.doc
PDFŚcinka poboczy Zał. nr 10 - projekt umowy.pdf
PDFŚcinka poboczy Zał. nr 11 - specyfikacja na ścinkę poboczy.pdf
PDFŚcinka poboczy Zał. nr 11 - specyfikacja rowy.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  13-06-2018
  przez: Paweł Kłonowski
 • opublikowano:
  14-06-2018 09:14
  przez: Paweł Kłonowski
 • podmiot udostępniający:
  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  odwiedzin: 714
Dane jednostki:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
45-231 Opole
ul. Oleska 127
NIP: 754-25-57-300 REGON: 000126528

Dane kontaktowe:

tel.: 77 459 18 00
fax: 77 458 13 52
e-mail: kancelaria@zdw.opole.pl
strona www: zdw.opole.pl